Výchovné poradenství, volba povolání

Výchovní poradci:

 • 1. stupeň ZŠ:
  • Mgr. Růžena Majerová (spolupráce s PPP, MŠ)
   • Poradní hodiny: ÚTERÝ 10:55 – 11:40 hod., nebo na telefonním čísle 606 217 087
  • Mgr. Kristina Dlouhá (speciálně-pedagogická péče)
   • Poradní hodiny: STŘEDA 10:55-11:40 hod.
 • 2. stupeň ZŠ:
  • Mgr. Radim Kalný (přijímací řízení, volba povolání)
   • Poradní hodiny: ÚTERÝ 08:00 – 8:45 hod., STŘEDA 14:00 – 14:45 hod. v kabinetu F č. 38 ve 2. patře hlavní budovy

Metodik prevence patologických jevů:

 • Mgr. Zuzana Manová – sborovna v přízemí staré budovy

Speciálně pedagogická péče:

 • Mgr. Dlouhá Kristina
 • Mgr. Majerová Růžena
 • Mgr. Mouchová Pavla

Na základě změn ve školské legislativě se na Základní škole Protivín ustanovilo školní poradenské pracoviště. Jeho činnost zajišťuje výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce zaměřený na kariérní poradenství, školní metodik prevence a také speciální pedagogové.

Speciálně pedagogická péče probíhá zejména formou pedagogických intervencí a reedukační péče (náprav), zaměřuje se na podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále nabízí  průběžnou i dlouhodobou péči o děti s neprospěchem, věnuje se žákům z minoritních skupin i dětem cizinců. Speciální pedagogové spolupracují s asistentkami. Nedílnou součástí jejich práce jsou konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.