Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2022/2023 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 07. 11. 2022 – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 09. 01. 2023 –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 03. 04. 2023 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – 29. 05. 2023 – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost– 22. 03. 2023
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční 14. 04. 2023 a 15. 04. 2023. Organizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.