Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2020/2021 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 09. 11. 2020 – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 06. 01. 2021 –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 29. 03. 2021 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – 07. 06. 2021 – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost–
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční 09. 04. – 10. 04. 2021. Organizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.