Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2021/2022 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 08. 11. 2021 – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 05. 01. 2022 –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 04. 04. 2022 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – 30. 05. 2022 – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost–
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční 08. 04. – 09. 04. 2022. Organizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.