Školní družina

Nové tel. číslo: 382 252 407

Podmínky pro školní rok 2021/22

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Zápis do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

 1. Žáci 1. a 2.ročníku
 2. Žáci 3.ročníku
 3. Dojíždějící žáci 4. a 5.ročníku

Ve školním roce 2021 – 2022 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí.

Vyzvedávání  žáků  ze školní družiny bude možné ihned po vyučování a pak až ve 14.00 hodin, 14.30hodin, 15.00hodin a poté kdykoliv.

Školní družina je od 2. 9. 2021 v provozu od 6.00 hodin do 16,00 hodin.

Od září 2021 mohou zájemci pobývat ve školní družině do 17,00 hodin. Pobyt od 16,00 -17,00 hodin bude umožněn žákům rodičů, kteří mají delší pracovní dobu, na základě potvrzení od zaměstnavatele, v případě potřeby také po individuální domluvě s paní vychovatelkou.

..

Platba za ŠD:

Ranní školní družina je zpoplatněna (dojíždějící žáci jsou od poplatku osvobozeni) = měsíční platba = 30,–Kč.

Pokud žák bude pobývat ve školní družině pouze v době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) = měsíční platba 30,–Kč.

Celodenní pobyt umožníme žákům 1. – 3. tříd + dojíždějícím žákům 4. – 5. tříd = měsíční platba = 100,–Kč.

Žák, který bude navštěvovat ranní a polední družinu =měsíční platba 30,–Kč.

Poplatek je nutné uhradit buďto:

 • půlročně – za celodenní družinu 500,-Kč nebo za ranní nebo polední 150,–Kč
  • I. pololetí do konce měsíce října
  • II. pololetí do konce měsíce února
 • nebo celoročně – za celodenní družinu 1 000,–Kč nebo za ranní nebo polední 300,–Kč
  • do konce měsíce října

Bankovním převodem na účet ZŠ Protivín: 643169379/0800, VS (variabilní symbol) = rodné číslo dítěte.