Výtvarná výchova

ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 – 23:

7. ročník

vyučující předmětu: Mgr.Jan Linhart, jan-linhart@centrum.cz

Právě malujeme:

Antické umění – kresba rudkou

Románské umění – kresba uhlem (přírodní i umělý)

rotundarip

Kalendář /mayský/ – kresba tužkou č.1

maysky1

 

 

6. ročník, 8. ročník, 9. ročník

Mgr. Jaromíra Čížková

Žáci po ročnících zpracovávají své výtvory dle plánu. Z hodiny odcházejí se zadáním na následující hodinu, aby se na svou budoucí práci mohli   připravit.

V příštím roce – roce 2023 –  oslaví naše škole 120. výročí založení. Během hodin VV se budeme snažit připravit výtvarné návrhy, které by mohly být využity k připomínce tohoto výročí a k propagaci naší školy. Na těchto návrzích mohou žáci pracovat nejen v hodinách, ale i doma. Úkolem letošního školního roku je kvalitní návrhy nejen připravit, ale také zadat případně do výroby, aby vše bylo do října roku 23 hotové a vhodné k využití.