Speciální pedagog

Milí žáci,

opět nastala doba, kdy nemůžeme chodit do školy. Mnohým z vás posílám individuální úkoly. Cvičení, které vám zde nabízím, vám pomohou udržet úroveň schopností, které jsou nutné pro dobré zvládání povinností ve škole. Vytiskněte si je a s chutí začněte. Držím vám palce, ať jste úspěšní.

Online výuka:

úterý v 10.00 hod. Tomáš Fakol

středa v 11.00 hod Veronika Fakolová

čtvrtek v 8.00 hod Aneta Horváthová ,     v 10.00hod Tomáš Fakol,     v 11.00 hod Veronika Fakolová

pátek v 10.00hod Richard Zajdl,     v 11.00hod Zdena Holečková

 

Nová cvičení vám budu posílat opět pravidelně každý týden v úterý.

Budete si procvičovat:

  1. Čtení a paměť
  2. Psaní a čtení
  3. Prostorovou orientaci a vnímání detailů
  4. Soustředěnost a pozornost
  5. Uvolňovací cviky ruky a kreslení forem
  6. Křížovky a doplňovačky k opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů. Toto je již náročnější úkol, můžete si vyzkoušet, kolik toho zvládnete.

Až přijdeme opět do školy, tak mi ukážete, co jste zvládli.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na vaše práce.

Martina Machačová,

školní speciální pedagog