Český jazyk 9. B

 

Na Teamsech se budeme scházet v době, kdy bychom měli mít podle rozvrhu český jazyk ( úterý – od 10.00 – mluvnice, středa – od 10.00 – čeština pro ty, kteří přijímačky dělat nebudou, od 11.50 – literatura, čtvrtek – od 8.00 – příprava na přijímačky,  pátek – od 10.55 – sloh a mluvnice ).

Schůzky budou probíhat podle rozvrhu uvedeného v úvodu této stránky a na Teamsech. Úkoly vyplynou z probraného učiva a budou doplněny po hodině.

Pokud se někdo nezúčastní výuky, musí být vždy omluven rodiči – nejlépe předem.

 

Kontrolní slohová práce – do 10.5.

úvaha na jedno z témat:       – nezapomeňte osnovu

  • bez přátelství nestojí život za nic ( přátelství je někdy víc než láska )
  • co vidí zrcadlo
  • vliv vzorů na život mladých
  • já za 10 (20) let
  • jakékoliv přísloví nebo pořekadlo – kromě těch, které jsme už psali

 

literatura – od 5.5. do 11.5.

otázky k filmu Kdyby tisíc klarinetů:  1) jména hlavních postav,   2) kdo tyto postavy hrál,   3) v jakém prostředí se odehrává děj,   4) jméno autora textů písní,   5) jméno autora hudby        Pa) jaký budoucí ,,zlatý slavík” v tomto filmu také hrál,   Pb) jaký budoucí významný režisér se objevil na začátku filmu

 

Rozvrh hodin od 17.5. – ve škole

pondělí :         M,   Nj,   Tv,   Aj,   D,   Z,  oběd,   Pvp

úterý:               Aj,   M,   Čj,   F,   Ov,   Př

středa:             Sem,  Nj,  Tv,  M,  Čj,  Ch

čtvrtek:            Čj,   D,   Aj,   M,   Z,   Hv

pátek:               Pč,  Vv,  Př,  Čj,  Ch,  F

Na obědy budete chodit vždy ve 13.30 – přihlášení jste automaticky podle toho, jak jste se přihlásili na obědy v září.

Od pondělí 17.5. máte prezenční výuku podle uvedeného rozvrhu. Vaše výuka bude probíhat v učebně přírodopisu.

Připomínám, že první den docházky se budete testovat na covid (většina už si to vyzkoušela).

Nezapomeňte na povinné nošení roušek.

Někteří si odnesli přezůvky – nezapomeňte si je přinést zpátky. Počítejte s teplejším oblečením kvůli častému větrání.