Český jazyk 7. A, B, C

MLUVNICE (týden od 7. 6. – do 11. 6.):

  • DRUHY PODMĚTŮ
  • DRUHY PŘÍSUDKU

 

LITERATURA (týden od 7. 6. – do 11. 6.):

  • KAREL HYNEK MÁCHA
    • život a dílo

 

SLOH (týden od 7. 6. – do 11. 6.):

  • NÁCVIK CHARAKTERISTIKY