Český jazyk 6. B

ONLINE VÝUKA NA TEAMS  BUDE PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:

 • MLUVNICE:

  • ÚTERÝ     –     OD 9 HODIN 
  • ČTVRTEK      –    OD 11 HODIN 
   • vždy si připravte mluvnický sešit, budete mít dopsané poznámky a k ruce učebnici
 • SLOH/LITERATURA:

  • STŘEDA     –     OD 12 HODIN 

 

 

MLUVNICE (týden od 17. 5. – do 21. 5.)

 • ZÁJMENA – procvičování
  • mě/mně
  • ji/jí, ni/ní
  • sebou/s sebou
  • našim/naším…..

 

LITERATURA (týden od 17. 5. – do 21. 5.):

 • OPAKOVÁNÍ

 

POVINNÁ ČETBA (do poloviny května):

 • PŘÍBĚHY O DĚTECH (v hlavní roli dětský hrdina):
  • 1 kniha
   • TERMÍN ODEVZDÁNÍ – DO PÁTKU 28. KVĚTNA

    • odevzdáte při vašem návratu do školy

 

SLOH (týden od 17. 5. – do 21. 5.):

 • HLAVNÍ MYŠLENKY TEXTU
  • práce s textem