Občanská výchova

6.ROČNÍK (Zá)

do 25. května:

 • Otázky učebnice str.89-87 (červené) opište a odpovězte.
 • K odpovědím můžete použít učebnici OV.
 • !!! vynechte otázku č.18 a nahraďte otázkou:
  • Co je přísloví a co pranostika? Ke každému 3 příklady.
 • Poslední otázka č.28:
  • Vyjmenuj 3 české výrobky, které nás proslavily v zahraničí.
   • Z vyjmenovaných výrobků si jeden vyberte a popište ho podrobněji.
 • Písemné odpovědi pošlete emailem na adresu: zavork.nj@seznam.cz

——————

7.ROČNÍK (Zá)

do 14.května

 • otázky učebnice str.70 – otázky č. 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14
  • K odpovědím můžete použít učebnici OV
 • Písemné odpovědi pošlete emailem na adresu: zavork.nj@seznam.cz

—————————

8.ROČNÍK (Kn)

 • Toto pololetí máte se mnou VOLBU POVOLÁNÍ
 • Ve škole bychom dělali různé testy o vaší osobnosti – tzv. sebepoznání

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ JIŽ VYPRŠELY.

——————

9.ROČNÍK (Zá)

do 25.května

Stručně a srozumitelně odpovězte na otázky:

 1. Vyjmenuj všechny státní symboly České republiky.
 2. Uveď hlavní město České republiky.
 3. Jmenuj všechny komory parlamentu.
 4. Kolik je senátorů?
 5. Na jakou dobu se volí poslanci?
 6. Kdo může být zvolen senátorem?
 7. Kdo se podílí na výkonné moci?
 8. Kdo zastupuje stát navenek?
 9. Kdo vyhlašuje amnestii?
 10. Kdo je vrchním velitelem ozbrojených sil?
 11. Jaké druhy soudů existují v ČR?
 12. Jaký je minimální počet hlasů nutný k tomu, aby byl přijat zákon v poslanecké sněmovně, jestliže byl jeho návrh zamítnut senátem?
 13. Jaký je hlavní úkol ČNB?
 14. Co je preambule? ( Ústava České republiky)
 15. Jak se cizím slovem nazývá zastupitelství nějaké země v cizině?
 • K odpovědím můžete použít učebnice OV.
 • Písemné odpovědi pošlete emailem na adresu: zavork.nj@seznam.cz

 

6. B: 

 

7. C:

 • Právo a spravedlnost
 • Právo a morálka