Zdravotnický kroužek

Školní rok 2020/2021:

První schůzka se koná ve středu 23. 09. ve 13:00 hod. ve školní družině.

ŠD St – 13:00 – 15:00 Rothbauerová

Školní rok 2019/2020:

Kde: ŠD Kdy: St – 14,00-15,00 Vedoucí: Rothbauerová

Školní rok 2018/2020:

Kroužek je určen pro děti 3.-5. ročníků a scházet se budeme každé pondělí 13.15 – 14.00 hod     v učebně 4.A.

Děti se seznámí se základy první pomoci, díky těmto znalostem mohou pomoci svému kamarádovi či členům své rodiny. Budou vědět, jak si počínat do příjezdu záchranné služby, budou ji umět zavolat, budou vědět, jak ošetřit jednoduchá zranění a jak se jim vyvarovat.

Společně si prakticky vyzkoušíme obvazovou techniku, budeme pracovat s interaktivním programem Záchranný kruh a naučíme se, jak vést umělé dýchání.

112

 

Vedoucí kroužku:

Monika Smejkalová