Zájmové kroužky

Kroužky budou probíhat ve školním roce 2022-23 pod záštitou DDM Milevsko.

Nabídka kroužků je aktualizována k 20. 09. 2022.

Kroužky začínají činnost od října 2022.

Nabídka kroužků pro školní rok 2022-23:

Název Pro koho Čas Vedoucí
3D tisk 6.-9.r. PO (lichý týden) 14:00-17:00 Linhart
Badminton 1. st. ST 13:30-14:30 Manová
Dramatický 1.-9. r. ST 13:00-14:30 Nováková, Velková
Florbal dívky 6.-9.r. PO (lichý týden) 14:30-15:30 Marková
Florbal chlapci 6.- 9.r. PO (sudý týden) 14:00-15:30 Linhart
Sálová kopaná 6.-9.r.  13:30-15:30 Johanna
Knihovnický dle rozvrhu na nástěnce u knihovny Rothbauerová
Pohybové hry

1.r.

2.r.

PO 14:00-15:00

ST 13:00-14:00

Peroutková

 

Sborový zpěv

1.st.

2. st.

PO 13:00-14:00, PÁ 13:00-14:00

PO 14:00-15:00, PÁ 14:00-15:00

Přástková
Výtvarný 1.-3.r. ČT 13:45-15:15 Michálková
Zdravotnický 1. st. ST 13:00-14:00 Rothbauerová

+

Příprava na přijímací zkoušky
Čj I ST 6:55 Přástková
Čj II ST 7:00 Marková
Čj III 9. r. ST 7:00 Vejšická
M I ČT 6:40 Johanna
M II 6:55 Houdková

Externí kroužky:
Věda nás baví externisté