Zájmové kroužky

Kroužky začínají činnost od října 2023.

 

Nabídka kroužků pro školní rok 2023-24

Název Pro koho Čas Vedoucí
3D tisk 

1. st.

2. st.

 Po 14:00-17:00

St 14:00-17:00

Linhart
Badminton 2.-5.r.  St 14:00-15:00 Manová
Dramatický

1. st.

2. st.

 St 13:00-14:00

St 14:00-15:00

Nováková, Velková
Sálová kopaná 5.-9.r.  Po 13:30-15:30 Johanna
Pohybové hry

1.r.

2.r.

 St

Po

Peroutková

 

Psaní všemi deseti 6.-9.r. St od 14:00 (začátečníci) Vejšická
Sborový zpěv

1.st.

2. st.

 Po 13:00-14:00

Po 14:00-15:00

Přástková
Výtvarný 1.-4.r.  Čt 13:45-15:15 Michálková
Zdravotnický 1.-4.r. St 13:30-14:30 Rothbauerová

+

Knihovna otevřena dle rozvrhu na nástěnce u knihovny

 

Příprava na přijímací zkoušky
Předmět Termín Vyučující
Čj
M