Exkurze

Termíny exkurzí jsou dětem sdělovány prostřednictvím ŽK nebo webových stránek v sekci “Kalendář akcí”.