Robotické a deskové hry

Školní rok 2020/2021:

První schůzka se koná v pondělí 21. 09. ve 14,00 ve školní družině.

ŠD Po – 14:00 -15:00 Rynešová

Školní rok 2019/2020:

 ŠD Kdy:  Po 14,00 – 15,00 Vedoucí:  R. Rynešová

..

Školní rok 2018/2019:

Kroužek pro děti ze 2. – 4. ročníku, které mají zájem o techniku.

Scházet se budeme každé  pondělí od 14.00 do 15.00 ve školní družině.

Vedoucí kroužku: Růžena Rynešová

V kroužku budeme zkoumat,modelovat a řešit zadané aktivity.Máme možnost pracovat se základní soupravou LEGO WEDO 2.0.Žáci se naučí spolupracovat v týmu a prezentovat svůj výsledek a kriticky se zamýšlet nad zadaným úkolem.Sestavíme si jednoduchého robota,kolotoč,závoru ,formuli apod. V kroužku budeme také hrát deskové hry a řešit logické úkoly.

 PRVNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 7.10.2019 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

JAK JSME STAVĚLI V MINULÉM ROCE