Úvodní slovo k samostatným pracem z přírodopisu

Samostatné domácí práce z přírodopisu

     V každém pololetí docházky na druhý stupeň základní školy probíráme v přírodopisu různé obory věd o živých organizmech nebo neživých strukturách planety Země. Jako vrchol tohoto zkoumání jste pověřeni vypracovat domácí samostatnou práci zabývající se vámi vybraným zástupcem celku nebo – pro nejstarší z vás – vylosovaným tématem. Tyto práce jsou pro vás příležitostí k zapojení do podrobnějšího výzkumu zadaného tématu. Mají vás naučit správnému časovému rozvržení práce, hledání zdrojů v knihách a na internetu a v neposlední řadě i tomu, že vzhled odevzdávané práce musí splňovat estetická hlediska. Známka z takové domácí práce je započítávana do celkové klasifikace jako známka z běžných prověrek.

Nyní zopakuji několik stále platných zásad:

  • dodržujte téma práce a strukturu jeho vypracování – požadavky jsou uvedeny u každého zadání
  • pokud potřebujete poradit, nestyďte se zeptat
  • je lépe odevzdat práci dřív než vše dohánět na poslední chvíli – po termínu odevzdání již konzultace neposkytuji
  • vzhled se také hodnotí – umolousaná stránka vytržená ze sešitu jiného předmětu vašemu dílku na bodech nepřidá

Přeji vám všem šťastnou ruku při výběru témat a to, abyste k předmětu vašeho zkoumání přistoupili s nadšením a zájmem.

Marta Horáčková

Celý článek