Den otevřených dveří

Za krásného slunného počasí proběhl na naší škole v sobotu 2. 10. 2021 Den otevřených dveří.

Slavnostního zahájení se v 10:00 hod. zúčastnil pan starosta Jaromír Hlaváč, senátor Tomáš Fiala, poslanec Parlamentu ČR Jan Bauer, vícehejtman Jihočeského kraje Tomáš Hajdušek, ředitelka školy Tamara Vojtěchová a další hosté. Slavnostním přípitkem na dopravním hřišti pak symbolicky popřáli pedagogům a dětem, aby se jim ve škole dobře učilo.

Jak poznamenal v proslovu pan senátor Tomáš Fiala: “Vážení, dokud generálové budou brát víc než učitelé, nebude na světě mír, tak ať se Vám tady daří.”

Celkem přišlo asi sto návštěvníků, kteří obdivovali zrekonstruované učebny či venkovní prostory. Návštěvníků se ujali jak průvodci z řad zástupců města, tak i firem vykonávajících stavební práce, či samotní učitelé, kteří provázeli přítomné  celou školou – od sborovny, přes nově vytvořené počítačové učebny, či dílny až po koridor, kterým vstoupili do pavilonu a prostoru družin.

 

 

Celý článek

EXKURZE Vodňany – BADATELSKÝ KLUB

Na závěr našeho bádání s Badatelským klubem jsme se vypravili na exkurzi do SRŠ Vodňany. Krásnou přednáškou studentů této školy a prohlídkou akvárií a ryb z celého světa jsme začali naše “vodní” bádání. Mohli jsme “navštívit” různé kontinenty a prohlédnout si osazenstvo tamních vodních toků. Malé ryby z Afriky a Asie, velké a exotické ryby jižní Ameriky a samozřejmě obyvatele našich vod. Také akvárium prezentující potok bylo moc zajímavé. Potom jsme se vydali nahoru do muzea rybářství. Tam jsme si vyzkoušeli znalost živočichů a rostlin ve vodních ekosystémech a podívali se na historii rybářství a lovu ryb. K venkovnímu jezírku, nově vybudovanému v minulých letech, jsme se přesunuli hned po prohlídce muzea. Zblízka jsme mohli  pozorovat život ryb pod hladinou. Různé druhy a formy sladkovodních ryb  připlouvaly ke sklu a zkoumaly nadšené badatele. Nakonec jsme vše zakončili alespoň ochutnávkou z interaktivní stezky čápa Vodňana, která se nachází nad Střední rybářskou školou. Všem se moc líbilo a věřím, že to byla krásná tečka za půlroční prací ve ztížených podmínkách minulého školního roku.

Vedoucí klubu Zuzana Manová

 

20210910_112211                  20210910_111509

20210910_105030 20210910_101719

20210910_105041          20210910_113755

Celý článek

Evropský den jazyků České Budějovice – animační hodina AJ

Ve středu 22.září 2021 se 13 žáků z 6.tříd naší školy účastnilo animační hodiny anglického jazyka v Českých Budějovicích. Pod záštitou organizace EURODIRECT bylo možné zažít netradiční hodinu s rodilými mluvčími v krásném prostředí Hardtmunthovy vily. Hodina byla zaměřená na konverzaci a hravou formou bylo 60 minut docela málo. Všichni účastníci mluvili pouze anglicky,  reagovali na  otázky lektorky a procvičili si své dosavadní znalosti.  “Hrozně se mi to líbilo. Paní lektorka byla moc fajn. Hráli jsme různé hry. Jsem ráda, že jsem mohla jet. Celou dobu jsme mluvili anglicky a všichni jsme hodně rozuměli.” K.N. 6.A “Bylo to skvělé. Naučil jsem se hodně slovíček a moc jsem si to užil. Hráli jsme hry, při kterých jsme se učili nová slovíčka.” F.H. 6.A “Moc se mi to líbilo, krásný výlet s angličtinou. Paní lektorka byla hodná , milá a rozuměli jsme všichni na 99,5%.”  A.Š. 6.B  “Nejvíc se mi líbilo, že s námi mluvila lektorka jen anglicky. Skoro vše jsem rozuměl. Hráli jsme hru s novou identitou.” D.L. 6.A  “Moc se mi líbilo a myslím, že všichni rozuměli. Nejvíc jsem si užila, když jsme měli vyjmenovat anglickou abecedu pozpátku.” L.P. 6.A

20210922_091509 20210922_100908

Celý článek

Výsledky voleb do Školské rady

Ve dnech 20.-21.09.2021 se uskutečnily online volby dvou zástupců za rodiče do Školské rady.

Na základě výsledků se členy ŠR stávají:

J. Bízek (43,9 %) a J. Jelínek (29,2 %).

Všem hlasujícím děkujeme. Se zvolenými členy se těšíme na vzájemnou a podnětnou spolupráci.

Za ŠR P. Čecháčková

 

Celý článek

Informace o provozu školy během začátku školního roku

 

Žáci 4. – 9. tříd vstupují do školy hlavním vchodem, žáci 1. – 3. tříd a ranní ŠD vchodem od školního hřiště. Rodiče si děti ze ŠD budou vyzvedávat tamtéž.

Koridor bude v září ještě uzavřen, žáci se do školní jídelny budou přesouvat po chodníku ulicí Komenského. 1. 9. proběhne poučení o bezpečném chování při přesunech. Posílené dozory budou vykonávat pedagogičtí pracovníci. Po obědě (kromě odpoledního vyučování) se žáci již nebudou vracet do hlavní budovy, tašky budou ukládat v provizorní šatně před ŠD. Třídní učitelé dětem zdůrazní odpovědnost za vlastní bezpečnost, zákaz pohybu v okolí stavby a ostražitost při pohybu mezi školními budovami.

1., 6. a 9. 9. budou žáci testováni AG testy, formou samoodběru, na přítomnost Covid-19 (výjimku mají žáci s ukončeným očkováním a ti, kteří prodělali Covid-19 v posledních 180 dnech). Žáci 1. tříd se budou testovat 2. 9. Je také možné doložit výsledek negativního testu ze zdravotnického zařízení. Platí stejná hygienická pravidla jako na konci minulého školního roku (roušky na chodbách, dezinfekce rukou atd.).

Celý článek

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny na školní rok 2021 -2022 proběhne ve středu 1.9.2021 v prostorách školní družiny od 7,30 hod. do 10,30 hodin.

Zákonní zástupci žáků 1.,2. a 3. ročníků odevzdají řádně vyplněný zápisní lístek a zmocnění pro vyzvedávání dětí. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Žáci budou do školní družiny přijímáni v tomto pořadí:

1. Žáci 1. a 2.ročníků

2. Žáci 3.ročníků

3. Dojíždějící žáci 4. a 5.ročníků

Ve školním roce 2021 -2022 budou do školní družiny přijímány děti do naplnění kapacity 120 dětí. Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude možné po vyučování a pak až ve 14.00 hodin,14.30hodin,15.00hodin a poté kdykoliv.

Provoz školní družiny bude zahájen 2.9.2021 od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Celý článek