Informace Krajského úřadu k testování žáků ve školách

V termínech 22.11. 2021 a 29.11.2021 proběhne plošné antigenní testování ve školách. V případě, že u žáka vyjde pozitivní antigenní test, je třeba, aby byl výsledek ověřen konfirmačním PCR testem. Společným cílem je co nejrychleji potvrdit nebo vyloučit výsledek pozitivity antigenního testu dítěte.

Jihočeské nemocnice z tohoto důvodu vyčlenili vždy v pondělí dopoledne a stejně tak v úterý dopoledne prostor pro rychlé provedení PCR testů. Vyhrazený čas je určený s vazbou na plošné testování ve školách, není možné jej chápat tak, že u dětí bude prováděn PCR test kdykoli standardně bez rezervace termínu.

V případě pozitivního antigenního testu je nejdříve nutné, aby zákonní zástupci kontaktovali praktického lékaře pro děti a dorost a požádali o vystavení elektronické žádanky (lékař žádanku odesílá v elektronickém systému ISIN) až poté se může dítě dostavit k provedení PCR testu, popř. může být termín rezervován.

Pozitivita žáka z antigenního testu automaticky neznamená, že musí být k PCR testu indikována celá rodina či další osoby blízkého kontaktu. Prosíme zákonné zástupce, aby vyčkali až na výsledek PCR testu dítěte a až poté řešili vniklou situaci, a to dle výsledku testu dítěte.

Celý článek

Informace ke karanténě

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bychom Vás rádi požádali o součinnost.

Pokud se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem PCR testu , informuje rodič o této skutečnosti třídního učitele. Ten pak kontaktuje ostatní rodiče. Požádá je, zda by nechali své dítě doma a objednali ho na PCR test. Prosíme všechny, aby tak učinili neprodleně a nečekali na výzvu KHS. Zbytečně by se tím prodloužila doba, kdy by vaše dítě muselo zůstat doma.

Pokud Vás do termínu testu budou z KHS kontaktovat, vystaví vám pak elektronickou žádanku, ale na test můžete jít i bez ní. Stačí online rezervace na jakémkoliv odběrovém místě.

Obecně platí, že na PCR test se můžete objednat nejdříve 5-7 dnů od pozitivního kontaktu. Pokud je výsledek testu negativní, 8. den se může žák vrátit do školy. Pokud test odmítnete, karanténa trvá 14 dnů od kontaktu.

V případě karantény ve třídě Vás třídní učitel bude informovat o způsobu vedení vyučování.

Tímto Vás také informujeme, že 22. a 29. 11. bude probíhat ve škole testování všech přítomných žáků antigenními testy.

Děkujeme, že s námi spolupracujete a neposíláte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, nebo před oficiálními výsledky PCR testů.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Vedení školy

Celý článek

Délka trvání karantény

Po opětovné konzultaci s KHS, územním pracovištěm Písek, uvádíme na pravou míru informaci o délce trvání karantény.

Karanténa našich žáků trvá 14 dnů dle pravidel, které byly v platnosti v době nařízení karantény. Je potřeba se řídit první SMS zprávou, která přišla rodičům v pátek 22. 10. s datem ukončení karantény. Na základě této skutečnosti se žáci začnou do lavic vracet od středy 3. 11.

Tyto informace platí pouze pro žáky, kterým byla karantena nařízena. Všichni ostatní, očkovaní nebo ti žáci, kteří prodělali Covid v posledních 6 měsících, přijdou do školy v pondělí 1.11.

Děkujeme za pochopení.

 

Celý článek

OŠETŘOVNÉ

Dle informací OSSZ mají nárok na ošetřovné rodiče žáků do 10 let a to pouze v době od 1. 11. 2021. V době ředitelského volna a školních prázdnin není možné nárok uplatňovat.

Formulář o uzavření potvrdí škola (ne ošetřující lékař) v případě, že bylo dítě posláno do karantény z důvodu kontaktu s pozitivní osobou ve škole. V případě kontaktu v rodině vyplňuje lékař.

Více informací o ošetřovném hledejte zde: SSSZ

Celý článek

Ředitelské volno BUDE!!!

Paní ředitelka T. Vojtěchová vyhlašuje 25. a 26. 10. ředitelské volno  z důvodu předběžného nařízení Krajské hygienické stanice.

Zákonní zástupci vytrasovaných žáků budou kontaktováni KHS a poté informováni o dalším postupu. Nové informace budou rovněž vyvěšeny v sekci Aktuality na webu školy. Školní jídelna 25. – 26. 10. 2021 nevaří, všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Děti v karanténě od 01. 11. 2021 budou mít práci z jednotlivých předmětů na webu školy nebo v Teamsech.

Celý článek