Marta_Řežabinec 2019-007

Exkurze osmých tříd do NPR Řežabinec

Konečně se uskutečnila pravidelná exkurze do blízké NPR. Po deštivém a chladném květnu, kdy jsme museli neustále odkládat termín každoroční exkurze, se konečně vyčasilo a my vyrazili. Počasí nám více než přálo, chvílemi jsme s nostalgií vzpomínali na studený máj. Naštěstí všechny organizmy spolupracovaly, takže jsme si prohlédli nejen muzeum v Ražicích, ale při obchůzce rybníka i viděli vše, co bylo plánováno. Díky aktivitě řady žáků i žákyň se podařilo zblízka si prohlédnout např. chráněnou ještěrku obecnou, zlatohlávky, housenku drvopleně nebo pačmeláka, známého spíš jako Pučmeloud – pamatujete se také na Včelí medvídky, že?

Celý článek

Exkurze “devítek” do Hornického muzea Příbram a do Památníku Vojna

V úterý na “čarodějnice” jsme se vypravili na exkurzi s deváťáky. Jako každoračně jsme spojili prohlídku muzeí tak, aby si žáci utvrdili znalosti ze dvou předmětů – z geologie a z dějepisu. Náročná exkurze proběhla za velice příznivého počasí, nezmokli jsme, ale nebylo ani nesnesitelné horko. Akce se vydařila a v galerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Celý článek

Pobyt žáků 5.ročníku v SEV Stožec

I letos, jak je na naší škole tradicí, jsme vyrazili s páťáky na předjarní pobytový zájezd do šumavského Stožce. V tomto, na zimní počasí bohatém roce, jsme ani nedoufali ve slunečné počasí. A naše tušení se ukázalo jako oprávněné – jen málokdy k nám bylo počasí tak drsné jako tentokrát.

Marta_Stožec19-01Marta_Stožec19-005

Nejhezčím dnem pobytu byla středa, kdy jsme hned odpoledne vyšli na delší procházku ke Stožecké kapli. Během cesty si žáci zahráli hry s tématikou národního parku a dozvěděli se i informace o místě, na něž putují. Dobrovolníci se rozhlédli ze Stožecké skály po krajině.

Ve čtvrtek se počasí zhoršilo, takže jsme části výukových programů realizovali ve výukovém středisku a ven vyrazili jen na část dopoledne “Jelení stopou” a k večeru po programu Strom na herní stezku. Protože prakticky neustále padal mokrý sníh, přišli jsme do ubytovny opravdu hodně promočení a my za vedení zájezdu děkujeme všem rodičům, kteří své děti vybavili náhradním oblečením a hlavně obuví.

Pátek jsme už strávili v suchu v Infocentru národního parku, kde si děti vyrobily plstěním vlněná zvířátka. Spoustě z nich se moc povedla a my doufáme, že i přes náročné povětrnostní podmínky si všichni účastníci pobytu odnesli krásné zážitky, nové znalosti a hodně dobrých vzpomínek na naši společnou akci.

Marta Horáčková, Jana Houdková

 

Celý článek

Úvodní slovo k samostatným pracem z přírodopisu

Samostatné domácí práce z přírodopisu

     V každém pololetí docházky na druhý stupeň základní školy probíráme v přírodopisu různé obory věd o živých organizmech nebo neživých strukturách planety Země. Jako vrchol tohoto zkoumání jste pověřeni vypracovat domácí samostatnou práci zabývající se vámi vybraným zástupcem celku nebo – pro nejstarší z vás – vylosovaným tématem. Tyto práce jsou pro vás příležitostí k zapojení do podrobnějšího výzkumu zadaného tématu. Mají vás naučit správnému časovému rozvržení práce, hledání zdrojů v knihách a na internetu a v neposlední řadě i tomu, že vzhled odevzdávané práce musí splňovat estetická hlediska. Známka z takové domácí práce je započítávana do celkové klasifikace jako známka z běžných prověrek.

Nyní zopakuji několik stále platných zásad:

  • dodržujte téma práce a strukturu jeho vypracování – požadavky jsou uvedeny u každého zadání
  • pokud potřebujete poradit, nestyďte se zeptat
  • je lépe odevzdat práci dřív než vše dohánět na poslední chvíli – po termínu odevzdání již konzultace neposkytuji
  • vzhled se také hodnotí – umolousaná stránka vytržená ze sešitu jiného předmětu vašemu dílku na bodech nepřidá

Přeji vám všem šťastnou ruku při výběru témat a to, abyste k předmětu vašeho zkoumání přistoupili s nadšením a zájmem.

Marta Horáčková

Celý článek