Informace pro rodiče ohledně ŠD a ŠJ

Upozorňujeme rodiče na neuhrazené platby za ŠD ve 2. pololetí tohoto školního roku.

 

Vedoucí ŠJ upozorňuje rodiče na neodebrané, přestože zaplacené obědy.

Obědy si mohou žáci i rodiče odhlásit na www.strava.cz  Přihlašovací údaje, jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.