Zápis do prvního ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

 

Letošní zápis do 1. tříd proběhne ve dvou částech:

 1. Elektronická část:  Rodiče vyplní elektronickou přihlášku, kterou najdou v odkazu Zápis do 1. ročníku  na našich webových stránkách. Poté všem přijde email s potvrzením a dalšími informacemi.

         Odkaz bude k dispozici na úvodní stránce webu školy a bude funkční až od 7. 3. 2022!!!

 1. Prezenční část proběhne v budově pavilonu ve dnech 8. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 a 9. 4. 2022 od 9:00 do 11:00

 

K zápisu budete potřebovat:

 • vytištěnou přihlášku k zápisu (pokud nemáte možnost přihlášku vytisknout, zašlete ji na naší mailovou adresu protivin@seznam.cz a my Vám ji k zápisu připravíme)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • 70 Kč na razítko se jmenovkou dítěte

 

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky:

 • Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění elektronické přihlášky (s označením políčka “Budeme žádat o odklad školní docházky”)
 • Vygenerovanou žádost o odklad doručte do školy nejpozději do 30. 4. 2022.
 • K žádosti připojte také potvrzení od dětského lékaře a potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny.
 • Všechny potřebné dokumenty můžete doručit do školy elektronicky (scanem), poštou nebo do schránky u hlavního vchodu do staré budovy.
 • Žádost o odklad nevyžaduje kopii rodného listu.

 

Pokud nemůžete provést zápis elektronicky, přihlášky i žádosti o odklad v papírové podobě budou k dispozici v kanceláři školy a v mateřských školách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech  382251143,  736680128.

 

 

 

Tamara Vojtěchová, ředitelka školy

Doučování žáků ZŠ

Naše škola se zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3. 2. 3 Národního plánu obnovy, který je podporován z fondu EU („Financováno Evropskou unií – Next Generatin EU“).

Doučování bylo vždy součástí práce našich pedagogů. Zavření škol a následná distanční výuka zvětšila propasti ve znalostech a dovednostech žáků a proto se i nadále, nyní za finanční podpory EU, snažíme pomoci žákům, kteří to nejvíce potřebují.

Doučování probíhá již od začátku školního roku v téměř všech hlavních předmětech, v předem stanovených termínech. Žáci jsou do skupin zařazováni na základě výběru učitele daného předmětu. Doučování je nepovinné, pokud se však na něj žák přihlásí, škola bude trvat na jeho účasti. Doučovací hodiny mohou také sloužit jako prostor pro dovysvětlení, či zopakování látky, nebo příprava na písemnou práci.

 

 

Vrácení přeplatku za LVK

Dne 4. února 2022 bylo provedeno vyúčtování lyžařského výcviku žáků 8. tříd. Na účty zákonných zástupců žáků byl vrácen přeplatek ve výši 1.129,57 Kč.

Podrobné rozúčtování nákladů na 1 žáka:

zaplacená záloha 4.300,–Kč

ubytování, stravování -2.750,–Kč

doprava – 420,43 Kč

k vrácení – přeplatek: 1.129,57 Kč

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

Přibližně od druhé poloviny února bychom rádi spustili zkušební období zavádění elektronické žákovské knížky. Je to elektronická forma komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, přes kterou se můžete dozvídat nejen známky a prospěch svých dětí, ale také posílat omluvenky, zjistit domácí úkoly, či komunikovat se všemi učiteli naší školy přes počítač nebo mobilní telefon.

Jak to bude fungovat?

 • Na emailovou adresu, kterou jste uvedli, vám budou zaslány přihlašovací údaje do systému dm Software. Otevřete přiložený odkaz, přihlásíte se a zaktivujete tak svůj účet.
 • Pokud máte v naší škole dvě nebo více dětí, informace o všech z nich budete mít v jednom účtu.
 • Aplikace je přístupná na webu portal.dmsoftware.cz nebo si ji můžete stáhnout do svého mobilního telefonu (hledejte aplikace dm Software, nebo škola online)
 • Vzhledem k tomu, že se všichni s touto novinkou teprve učíme, jsme zvolili zkušební období v délce trvání druhého pololetí. V této době budou fungovat obě varianty ŽK (tedy elektronická i papírová). Pokud se vše osvědčí a bude spolehlivě fungovat, 2. stupeň by od nového školního roku přešel na eŽK plně. Pak bychom vytvořili účty žákům, aby i oni měli přístup ke svým známkám a hodnocením. Na prvním stupni budou v provozu obě varianty.
 • V případě, že by vám první email s přihlášením do konce února nedošel, vaše emailová adresa již není platná, nebo máte novou a dosud jste ji nenahlásili, informujte o této skutečnosti třídní učitelku (učitele) vašich dětí a my pošleme email s údaji ještě jednou.

Jak hodnocení chápat?

 • Každá známka kromě své hodnoty (1-5), má také svou váhu. Váha známky (1,00/0,75/0,5/0,25) závisí na obtížnosti práce, která byla žákovi zadána, tím pádem všechny známky “nejsou stejné váhy”. Po zadání hodnocení systém sám přepočítává vážený průměr, který je směrodatný pro celkové hodnocení. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na třídní učitele vašich dětí.

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že vše bude fungovat ke spokojenosti a prospěchu nás všech