Informace ke karanténě

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bychom Vás rádi požádali o součinnost.

Pokud se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem PCR testu , informuje rodič o této skutečnosti třídního učitele. Ten pak kontaktuje ostatní rodiče. Požádá je, zda by nechali své dítě doma a objednali ho na PCR test. Prosíme všechny, aby tak učinili neprodleně a nečekali na výzvu KHS. Zbytečně by se tím prodloužila doba, kdy by vaše dítě muselo zůstat doma.

Pokud Vás do termínu testu budou z KHS kontaktovat, vystaví vám pak elektronickou žádanku, ale na test můžete jít i bez ní. Stačí online rezervace na jakémkoliv odběrovém místě.

Obecně platí, že na PCR test se můžete objednat nejdříve 5-7 dnů od pozitivního kontaktu. Pokud je výsledek testu negativní, 8. den se může žák vrátit do školy. Pokud test odmítnete, karanténa trvá 14 dnů od kontaktu.

V případě karantény ve třídě Vás třídní učitel bude informovat o způsobu vedení vyučování.

Tímto Vás také informujeme, že 22. a 29. 11. bude probíhat ve škole testování všech přítomných žáků antigenními testy.

Děkujeme, že s námi spolupracujete a neposíláte děti do školy s jakýmikoli příznaky nemoci, nebo před oficiálními výsledky PCR testů.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví.

Vedení školy