Ředitelské volno BUDE!!!

Paní ředitelka T. Vojtěchová vyhlašuje 25. a 26. 10. ředitelské volno  z důvodu předběžného nařízení Krajské hygienické stanice.

Zákonní zástupci vytrasovaných žáků budou kontaktováni KHS a poté informováni o dalším postupu. Nové informace budou rovněž vyvěšeny v sekci Aktuality na webu školy. Školní jídelna 25. – 26. 10. 2021 nevaří, všechny děti mají automaticky odhlášené obědy.

Děti v karanténě od 01. 11. 2021 budou mít práci z jednotlivých předmětů na webu školy nebo v Teamsech.