Informační schůzka k LVK žáků 8. ročníku

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 proběhne v 16:00 informační schůzka k lyžařskému výcviku žáků 8. tříd (učebna VV). Všechny podrobnější informace obdržíte od vedoucí kurzu p. učitelky Markové.

Podklady pro platbu:

částka: 4300 Kč

č. účtu: 643169379/0800

variabilní symbol: rodné číslo žáka

zpráva pro příjemce: LVK, jméno a příjmení žáka