Vyúčtování ŠD

Koncem května proběhlo vyúčtování plateb za ŠD za školním rok 2020/21. Žáci byli informování o doplatcích v žákovských knížkách. Přeplatek bude zaslán na účet rodičů. Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠD.