Návrat k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Návrat k prezenční výuce od 24. 05. 2021 

  • Žáci budou 1x týdně, vždy v pondělí, testováni AG testy. Testy jsou neinvazivní, žáci si je budou provádět sami ve třídě, po instruktáži příslušného vyučujícího v hodině a pod jeho dohledem. Žáci, kteří zahájí docházku v jiný než testovací den, budou otestováni v den nástupu.
  • Žáci, kteří byli testováni s pozitivním výsledkem a mají již ukončenou izolaci, budou od  školního testování osvobozeni na dobu 90 dnů od pozitivního testu. Rodič musí ukončenou karanténu doložit.
  • V případě odmítnutí testování nemůžeme žáka přijmout k prezenční výuce. Nadále se bude vzdělávat distančně, přičemž škola nebude zajišťovat online vysílání. Žák se bude vzdělávat podle týdenních plánů, které vyučující dávají na web školy, resp. do Teams. Žák bude poté přezkoušen.
  • Žádný žák s příznaky jakéhokoliv onemocnění nebude do školy vpuštěn. V případě zhoršení zdravotního stavu žáka během vyučování z jakéhokoliv důvodu budou rodiče telefonicky vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
  • Žáci jsou povinni po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku, dodržovat nařízená hygienická opatření včetně dezinfekce rukou a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru školy.
  • I nadále platí zákaz vstupu cizích osob do školy před a během vyučování.
  • Od 24. 05. 2021 se vrací opět rozvrhy z počátku školního roku (včetně odpoledního vyučování). Žáci (zejm. na II. stupni) se budou opět  “stěhovat” na různé předměty (jazyky, odborné předměty apod.).
  • Všichni žáci mají přihlášené obědy. Případné odhlášení, resp. změnu v přihlášení obědů je možné provést přes www.strava.cz.