Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Protivín, se sídlem Protivín,

Komenského 238

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Protivín

Seznam přijatých uchazečů  je zveřejněn formou kódů, které jsou zároveň registračním kódem, pod kterým bylo dítě zaregistrováno k zápisu. Přiřazení jmen ke kódům je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

Kódy přijatých žáků na školní rok 2021/2022 najdete v následujícím odkazu

Seznam přijatých žáků