Zápis do 1. ročníku

Letošní zápis do 1. tříd proběhne od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bohužel bez přítomnosti dětí ve škole.

Na odkazu Zápis do 1. třídy můžete registrovat Vaše dítě k zápisu.

Poté Vám přijde email s konkrétními informacemi.

Prosíme Vás o vyplnění a podepsání přiložené přihlášky, kterou s kopií (fotografií, scanem) rodného listu můžete doručit poštou,  fyzicky do schránky školy u hlavního vchodu, nebo elektronicky na adresu zs.protivin@seznam.cz datovanou nejdříve 1. 4. 2021, nejzazší termín doručení je 30. 4. 2021.

Žádost o odklad nevyžaduje kopii rodného listu, ale je nutné doložit vyjádření PPP a dětského lékaře.

Pokud nemůžete provést zápis elektronicky, přihlášky v papírové podobě budou k dispozici v kanceláři školy a v mateřských školách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech 382251143, 736680128.

 

Tamara Vojtěchová, ředitelka školy