Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vzhledem k nařízení vlády přechází školy opět na distanční výuku.

Školu budou prezenčně navštěvovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Všichni ostatní budou pracovat distančně. Podrobnější informace o online výuce, rozvrzích atd. předají třídní učitelé.

Na obědy jsou přihlášeni automaticky žáci 1. a 2. tříd. Ostatní zájemci si obědy přihlásí přes www.strava.cz  Čas vydávání obědů pro žáky na distanční výuce je 11:00 – 11:30.

Školní družina funguje beze změn, včetně ranní družiny od 6:00.