NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY od 30. 11.

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole všem žákům 1. stupně a  9. ročníků.

Ostatní žáci 2. stupně budou navštěvovat školu rotačně tzn., týden budou studovat prezenčně ve škole, týden distančně doma.

30. 11. nastoupí žáci 7. ročníků, budou tedy chodit do školy vždy v lichý týden.

Žáci 6. a 8. ročníků vždy v sudý týden (začínají 7. 12.).

Upravené rozvrhy hodin najdete v sekci ROZVRHY.

 

Všichni strávníci jsou přihlášeni na obědy. Kdo stravu nebude odebírat, odhlásí se přes strava.cz.

Možnost vyzvednutí oběda pro žáky na distanční výuce je pouze v čase  11,00 – 11,15.

Ranní družina

Od pondělí 30. 11. otevíráme ranní ŠD v obvyklém čase od 6,00.

Děti z 1. – 4. tříd budou rozděleny do učeben školní družiny po ročnících (dle výjimky pro ranní ŠD).

 

Odpolední družina je z důvodu nutnosti dodržování pravidel nařízených vládou otevřena pouze pro žáky 1- 3. ročníku.

 

Návrat 1. a 2. tříd do školy

Od 18. 11. 2020 je vládou umožněn návrat dětí 1. a 2. tříd do školy k prezenční výuce. Rozvrh upřesní třídní učitelky v den nástupu.

  • Vstup do školy bude od hřiště od 7:40 hod.
  • Žáci mají automaticky přihlášené obědy.
    • Výdej obědů:  1. ročník v 11:30 hod., 2. ročník ve 12:00 hod.
  • Ranní družina nebude v provozu, protože není možné dodržet požadavek na homogenní skupiny.
  • Odpolední ŠD je zajištěna pro všechny přihlášené děti, prodloužená školní družina (Attavena) bude také v provozu pro přihlášené děti.
  • Děti budou ve třídách i ve společných prostorách v rouškách.

Konzultační online hodiny

Informace pro rodiče:

Ve středu dne 11.11.2020 je možné zkontaktovat ve vymezeném čase (přes účet žáka) učitele, se kterým by rodič potřeboval mluvit. Níže jsou uvedeny časy, ve kterých zákonný zástupce jednotlivé vyučující zastihne.

 

6. ročník 16:00-16:30 8. ročník 17:00-17:30
7. ročník 16:30-17:00 9. ročník 17:30-18:00

 

Lyžařský kurz

Rádi bychom informovali všechny rodiče, že lyžařský kurz plánovaný na 10. 1. – 15.1. 2021 v penzionu Kramolín – Lipno prozatím zrušen nebyl. Prosíme Vás o zasílání platby tak, jak bylo předem domluveno, tedy do 13. 11. 2020 na účet školy č. 643169379/0800, VS je rodné číslo žáka. V případě zrušení kurzu se majitel v přiloženém dokumentu zavazuje vrátit částku v plné výši. ZŠ Protivín – LVK

Do odjezdu je nutné vyřídit pro každého účastníka potvrzení o zdravotní způsobilosti. Po domluvě Vám tento dokument vystaví dětský lékař.

Ještě přikládáme informace o možnosti zapůjčení lyžařského vybavení v půjčovně v Písku. Půjčovna

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí kurzu p. učitelku Markovou          markovatv@seznam.cz