Vchody do budovy školy od 05. 10.

Vstup pro ranní družinu je  do 7:30 hod. (pro všechny žáky) od školního hřiště.

Budova školy je v době 7:30 – 7:40 uzavřena.

Vstup pro všechny žáky (I. i II. stupeň) je od 7:40 hod. pouze bočním vchodem z Komenského ulice.

Odchod pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD, je bočním vchodem do Komenského ulice.

Odchod dětí z pavilonu a ŠD je po vyučování umožněn východem ke školnímu hřišti.

PRO RODIČE STÁLE PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY.