Informace pro rodiče

Vzhledem k rekonstrukci školy je třeba plnit následující nařízení: 
  • důrazný zákaz pohybu v okolí stavby,
  • zákaz vstupu na dopravní hřiště a zelenou plochu mezi ŠJ a hlavní budovou,
  • zákaz vstupu na schodiště v přízemí západ,
  • vstup do budovy školy pouze od školního hřiště,
  • používání protějšího chodníku při cestě do školy.
S ohledem na celostátně vyhlášená pravidla (MŠMT) rodiče najdou základní informace v liště:

Celý článek