Informace o platbě za školní pomůcky

Na školní rok 2020-2021 byly nakoupeny pro všechny žáky školy školní potřeby (sešity do jednotlivých předmětů, čtvrtky, náčrtkové, barevné, linkované a kopírovací papíry, výtvarné potřeby pro II. stupeň).

V září 2020 budeme od žáků vybírat tyto částky:

 

 1. ročník 159,–Kč/žák
 2. ročník 191,–Kč/žák
 3. ročník
  • 4. A  230,–Kč/žák (mají navíc eurofólie)
  • 4.B   222,–Kč/žák
 4. ročník 233,–Kč/žák
 5. ročník 265,—Kč/žák ( v tom započteny výtvarné potřeby)
 6. ročník 266,–Kč/žák ( v tom započteny výtvarné potřeby)
 7. ročník 272,–Kč/žák (v tom započteny výtvarné potřeby)
 8. ročník 274,–Kč/žák (v tom započteny výtvarné potřeby)

Ukončení školního roku

Ředitelka školy vyhlašuje na 25. – 30. 06. 2020 ředitelské volno z důvodu zahájení rekonstrukce historické budovy (fasáda a střecha).

Školní rok bude ukončen ve středu 24. 06. 2020 rozdáním vysvědčení.

Školní jídelna ani školní družina nebudou 24. 06. v provozu.

Vysvědčení bude vydáváno ve středu 24. 06. od 8 hod. celým třídám. Bližší informace podají třídní učitelé. Nevydaná vysvědčení budou k vyzvednutí v kanceláři školy: do pátku 26. 06. od 8:00 do 12:00 hod.

Úřední den během prázdnin: středa 9:00-11:00 hod.

Vracení záloh na zájezdy

Škola bude vracet zálohy na zájezdy Legoland a Itálie:

 • v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři školy
 • nebo na žádost rodiče je možné zálohu předat dítěti proti podpisu v ŽK v době konzultací

pozn. Některé zálohy již byly vráceny na rodičovských schůzkách.

 

Peníze za jazykový kurz nemohou být zatím vyplaceny, protože ubytovací zařízení ještě neposlalo domluvenou zálohu zpět.

Konzultace II. stupně od 8. 6.

Od 8. 6. 2020 jsou dle nařízení vlády ČR možné konzultace pro žáky II. stupně za dodržení všech hygienických podmínek:

 • skupiny do 15 žáků, čestné prohlášení, 2 roušky
 • příchod do školy bez setkávání s dětmi z I. stupně
  • vstup do budovy je možný až od 8:00 hod.
  • vstup POUZE OD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
 • toalety pro žáky II. stupně jsou vyhrazeny jen v západním křídle staré budovy

Žáci se dle nabídky přihlásí vyučujícímu, který vypsal konzultace – viz harmonogram dole .

Ostatní pokračují v distanční výuce.

NENÍ MOŽNÉ POZVAT DO ŠKOLY VŠECHNY TŘÍDY NAJEDNOU kvůli dezinfekci místností či předepsanému odstupu mezi lidmi

Není možné zajistit stravování pro II. stupeň v ŠJ za dodržení vládou předepsaných podmínek.

Konzultace II. stupně

8:00 – 8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40
Pondělí 6. A – F 6. B – F 6. A, B, C – Př 6. A, B, C – Př
Úterý  8. A – Čj I. sk. 8. A – Čj II.sk. 8. B – Čj 8. B – M
8. A M – II. sk. 8. A M – I. sk.    
6. B – M 6. A – M 6. C – M
6. A, C – Čj F (7.-9.r. – zájemci)
7. B – M (zač. 8:15) 7. B – Čj (zač. 9:30)
Středa   6. A – F 6. B – F 7. A – Čj I. sk. 7. A – Čj II. sk.
7. A  – M II. sk. 7. A  – Čj I. sk.
F (7.r. – zájemci)
Čtvrtek  6. B – M 6. A – M 6. C – M
7. B – M 7. B – Čj
8. B – M 8. B – Čj
Pátek