Školní kolo olympiády z dějepisu

„Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace”.

Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády z dějepisu, jehož se zúčastnilo 20 žáků z 8. – 9. tříd. Z celkového počtu 70 bodů dosáhla nejlepšího výsledku Pavlína Čecháčková z 8. A s 65 body, na 2. místě se umístil Kryštof Kalina z 9. B s 63 body a na třetím místě skončila Zuzana Šourková rovněž z 9. B s 61 body. Všichni tři budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se uskuteční 16. 1. 2019 v Písku.

Vánoční dílna a trh

V pátek 30.11. a v sobotu 1.12. 2018 jsme ve škole vítali adventní čas. Připravili jsme v dílničkách spoustu krásných výrobků – adventní věnce, voňavé perníčky, svícny, korálkové ozdoby,  andílky z česané vlny, tradiční pečený čaj a mnoho dalších.

Vestibul kulturního domu ožil v sobotu halasem našich prodejců. Slečny ze 7. ,8. a 9. tříd nám zdatně pomáhaly vítat hosty. Adventní náladu podpořily tvořivé dílničky, koledy, bufet a divadelní představení pro nejmenší.

Děkujeme za každoroční spolupráci pracovníkům Městského kulturního střediska.

Za ZŠ   T.Vojtěchová

Vědomostní víceboj na gymnáziu Vodňany

Dne 27. 11. se vypravili žáci naší školy poměřit své znalosti na Vodňanský vědomostní víceboj, což je soutěž družstev žáků 5. a 9. tříd, která se každoročně koná na tamním gymnáziu. Pětičlenné skupinky dívek a chlapců zápolily v těchto disciplínách: český jazyk, matematika, anglický jazyk, zeměpis, přírodopis, dějepis, všeobecný přehled, ti starší navíc fyzika a chemie.

Obě družstva protivínské školy si vedla skvěle. 5. ročník reprezentovali Adam Hanzlík, Anna Holečková, Karolína Koubová, Petra Kubičková a Michaela Marková. V silné konkurenci obsadili ve své kategorii pěkné páté místo. Žáci 9. ročníku – Kryštof Kalina, David Liebl, Štěpán Šedivý, Zuzana Šourková a Denisa Zelinská dokonce vybojovali bronzovou příčku. Prokázali tím nejen vysokou úroveň svých znalostí, ale hlavně schopnost vzájemné spolupráce. Byla to hezká tečka za zajímavě stráveným dopolednem.

Za ZŠ Protivín M. Žofková

Cesta stoletím

Akademie ke stému výročí vzniku samostatného státu byla vyvrcholením společné práce dětí a učitelů. Na projektu, který jsme nazvali „Cesta stoletím“, se podíleli všichni. Hlavní myšlenka a základ scénáře vznikaly už v létě. Od počátku září nás práce úplně pohltila.

Sbírali jsme historická fakta z kronik, vytvářeli seminární práce, hledali jsme autentická svědectví i oblečení z různých období vývoje našeho státu.

Osnovou večera je zachycení a ilustrace změn v našich životech od roku 1918 do roku 2018.

Zinscenovali jsme vyhlášení republiky v Protivíně, epizody z let 1938, 1948, 1968…

Nahlédli jsme do školy dříve a dnes. Tance, písně, sport, móda – změny ve všech oblastech života se na jevišti prolnuly s historickými událostmi. Nacvičovaly se scénky, taneční vystoupení, módní přehlídka, sokolská cvičení, fotbalový trénink. Připravovaly se kulisy.

Chvílemi to byla nezáživná dřina, chvílemi jsme se smáli bezděčně vzniklým humorným situacím.

Akademie se konala  ve čtvrtek 15.11.2018 – 100 let po prohlášení samostatného Československa republikou. Datum je správně. Československo sice vzniklo 28. října 1918, ale republikou bylo prohlášeno až 14. listopadu 1918. I takové historické podrobnosti jsme díky Akademii zjistili.

Při realizaci nám pomohli s kostýmy i kulisami rodiče i prarodiče našich dětí. Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Byl to krásný večer.

(Náš žák Radim Pexídr natočil s tatínkem záznam celého představení. Původně jsme chtěli vydat CD, soubor je však příliš obsáhlý. Zájemci jej mohou najít na Youtube pod odkazem PEXTV.)

Za ZŠ T.Vojtěchová