Rozvrh 9.A

Třída:   9.A      Šk. rok: 2018/2019                                    Třídní učitel: Čížková Jaromíra

  1.

8:00–8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

12:45-13:30

7.

13:40:14:25

8.

14:35-15:20

Pondělí M

Jo

D

Če

ČJ

Ma

DCJ

Př, Žo

Hrá

CH

Úterý M

Jo

AJ

Čí,Dá

ČJ

Ma

HV

OV

Kn,Zá

Z

Jo

ES,SzČJ

Dá,Př

Středa F

Kn

CH

AJ

Čí,Dá

TV

Ma/Sa

DCJ

Př, Žo

ČJ

Ma

Čtvrtek ČJ

Ma

M

Jo

Hrá

Z

Jo

D

Če

PVP

Čí,Kn,Jo,Zá

PVP

Čí,Kn,Jo,Zá

Pátek VV (l)

Čí

PČ (s)

Zá,Li

M

Jo

F

Kn

AJ

Čí,Dá

TV

Ma/Sa