Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2018/2019 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 5.11.2018– chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 7.1.2019–  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 8.4.2019 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – 3.6.2019– chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost– čtvrtek 21.3.2019
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční sepátek 5.4.2019 14.00–17.00   sobota 6.4. 2019 9.00–11.00 hodOrganizuje p. učitelka Vojtěchová, zapisují třídní 1.– 2. ročníku.