Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2017/2018 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 30.10.2017 – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 8.1.2018  –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 9.4.2018 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka –    4.6.2018  – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost– středa 14.2.2018
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční se v pátek 6.4.2018 14.00–17.00 hod. sobota 7.4. 2018 9.00–11.00 hod.  Organizuje p. učitelka Vojtěchová, zapisují třídní 1.– 2. ročníku.