Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2022/2023 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – _________ – chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – ________ –  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – ________ – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – ________ – chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost– ________
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční ________. Organizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.