Třídní schůzky

  • Ve školním roce 2019/2020 se vždy na konci klasifikačního období uskuteční 4 schůzky s rodiči, budou organizovány jako individuální konzultační odpoledne od 16.00 – 18.00 hod.
  1. schůzka – 11.11.2019– chování a prospěch za 1. čtvrtletí
  2. schůzka – 8.1.2020–  chování a prospěch za 1. pololetí
  3. schůzka – 6.4.2020 – chování a prospěch za 3. čtvrtletí
  4. schůzka – 1.6.2020– chování a prospěch za 2. pololetí
  • Den otevřených dveří školy pro rodiče a veřejnost– 24. 3. 2020
  • Zápis do 1.ročníků se uskuteční sepátek 3.4.2020 14.00–17.00   sobota 4.4. 2020 9.00–11.00 hodOrganizuje p. učitelka Křišťálová, zapisují třídní 1.– 3. ročníku.