Školní družina

Provoz ŠD:

Provozní doba 6.00 hod – 16.00 hod

Celodenní – žáci 1.-3. ročníku, + žáci dojíždějící 4.-5. ročníku

Ranní ŠD 6.00 – 8.30 – žáci 1.-9.ročníku

Od 7.30 – 7.40 je školní budova zamčená,nebudou do ní vpuštěny ani děti, které ŠD ráno normálně navštěvují.

Polední ŠD – navštěvují žáci na základě rozhodnutí rodičů – žáci 1.-9. ročníku

 

Přihlašování:

Děti na začátku roku dostávají zápisní lístek,který vyplní zákonní zástupci. Na něm jsou uvedeny potřebné údaje včetně telefonních čísel a souhlas rodičů vyjádřený podpisem. Tento zápisní lístek odevzdají děti vychovatelce.

Poplatek za ŠD:

Pobyt v ŠD umožníme žákům 1. – 3.tříd + dojíždějícím žákům 4. – 5.tříd – měsíční platba 80 Kč. Pokud bude žák pobývat ve školní družině pouze v době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) – měsíční platba 30 Kč.

Poplatek je nutné uhradit na 5 měsíců, tz. během měsíce září 2015 a ledna 2016 – částka činí 400 Kč / 150 Kč bankovním převodem na účet ZŠ Protivín: 643169379/0800.

VS (variabilní symbol – rodné číslo dítěte).

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Z dnešního MAŠKARNÍHO REJE: http://zsprotivin.rajce.idnes.cz/Maskarni_rej_21.2.2018/