Školní družina

Provoz ŠD:

Provozní doba 6.00 hod – 16.00 hod

Celodenní – žáci 1.-3. ročníku, + žáci dojíždějící 4.-5. ročníku

Ranní ŠD 6.00 – 8.30 – žáci 1.-9.ročníku

Od 7.30 – 7.40 je školní budova zamčená,nebudou do ní vpuštěny ani děti, které ŠD ráno normálně navštěvují.

Polední ŠD – navštěvují žáci na základě rozhodnutí rodičů – žáci 1.-9. ročníku

 

Přihlašování:

Děti na začátku roku dostávají zápisní lístek,který vyplní zákonní zástupci. Na něm jsou uvedeny potřebné údaje včetně telefonních čísel a souhlas rodičů vyjádřený podpisem. Tento zápisní lístek odevzdají děti vychovatelce.

Poplatek za ŠD:

Pobyt v ŠD umožníme žákům 1. – 3.tříd + dojíždějícím žákům 4. – 5.tříd – měsíční platba 80 Kč. Pokud bude žák pobývat ve školní družině pouze v době polední přestávky (před odpoledním vyučováním) – měsíční platba 30 Kč.

Poplatek je nutné uhradit na 5 měsíců, tz. během měsíce září 2015 a ledna 2016 – částka činí 400 Kč / 150 Kč bankovním převodem na účet ZŠ Protivín: 643169379/0800.

VS (variabilní symbol – rodné číslo dítěte).

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

MAŠKARNÍ REJ

Nastalo veselé období  masopustu a tak i my ve školní družině jsme se začali připravovat na karneval.Ve středu 21.2. se tělocvičnou naší školy neslo dunění  hudby,dětský  smích,potlesk a povzbuzování.Karneval  začal.V promenádě masek na oblíbenou píseň Jede,jede mašinka jsme mohli vidět spoustu krásných pohádkových,zvířecích a dalších dětských kostýmů.Nechyběla ani hudba,ani tanec a hlavně bezvadná nálada.Tančilo se,soutěžilo.Po každé aktivitě čekala na soutěžící sladká odměna.Na závěr karnevalu proběhlo vyhodnocení nejkrásnějších masek.O kreativitu nebyla nouze,a proto nebylo vůbec lehké vyhodnotit nejlepší kostýmy.Nakonec  porota ocenila originalitu Lego panáčka,motýla  a  pytel plný  brambor.Po celé karnevalové odpoledne jsme se všichni dobře bavili  a odcházeli jsme s úsměvem na tváři.Maškarní rej se vydařil.

Z dnešního MAŠKARNÍHO REJE: http://zsprotivin.rajce.idnes.cz/Maskarni_rej_21.2.2018/