Rybářský kroužek

V rámci pravidelných schůzek poznáváme ryby, učíme se metodám jejich lovu a rybářskému řádu, aby případní zájemci později mohli úspěšně získat rybářský lístek a stát se řádnými členy Českého rybářského svazu.

Schůzky se konají:   středa od 16:00 hod do 17:00 hod v učebně přírodopisu

Vedoucí: Václav Němeček, Jaroslav Vojíkryba