Rybářský kroužek

Školní rok 2019/2020:

Kroužek se z organizačních důvodů v tomto školním roce nekoná.

..

Školní rok 2018/2019:

V rámci pravidelných schůzek poznáváme ryby, učíme se metodám jejich lovu a rybářskému řádu, aby případní zájemci později mohli úspěšně získat rybářský lístek a stát se řádnými členy Českého rybářského svazu.

Schůzky se konají:   středa od 16:00 hod do 17:00 hod v učebně přírodopisu

První schůzka 10.10.2018, děti si vyzvednou vedoucí ve ŠD nebo před školou.

Vedoucí: Václav Němeček, Jaroslav Vojíkryba