Výtvarná výchova

Školní rok 2019-2020:

ZŠ Protivín vyhlašuje výtvarnou a fotografickou soutěž pro I. i II.stupeň základní školy: Jak se učíme doma?

  • nacházíme se ve velmi složité době a Vy jí, přátelé, poprvé v životě prožíváte, proto by nebylo na škodu zachytit některé momenty, které by mohly zůstat zajímavou vzpomínkou, momenty, kdy jsme improvizovanou výukou on-line a domácí přípravou, která tvořila většinu této práce, vstřebávali školní látku.
  • jedná se o volnou techniku výtvarnou ( kresba – tužka, pastelka, fix, tuš, inkoust, voskovky, progressa, nebo malba – akvarel, tempera, anebo kombinace těchto technik, včetně fotografie, do níž i výtvarným způsobem můžete zasáhnout)
  • toto dílko by mělo obsáhnout některý z momentů vaší domácí přípravy, kdy nejbližší oporou se stali Vaši rodiče
  • můžete tedy zachytit jakýkoli moment z domácí přípravy na jakýkoli předmět ze školy
  • dílko by mělo mít nejmenší velikost A4, největší A2.
  • vyhodnocení provede komise složená z učitelů VV naší školy a přátel umění (Ant.Žák, M.Timrová, M.Čížková, J.Houdková, J.Linhart) 14 dní po otevření školy
  • termín odevzdání bude upřesněn
  • doporučujeme dílko provést na tvrdé čtvrtky, pokud je doma nemáte, nevadí, při odevzdání domluvíme podlepení nebo i paspartování
  • nejhezčí dílka budou vystavena následující školní rok