Speciální pedagog

Milí žáci,

V době, kdy nemůžeme chodit do školy, vám posílám cvičení, která zvládnete vypracovat sami doma. Začínáme jednoduššími úkoly a postupně budou následovat náročnější. Pošlu vám je pravidelně každý týden v úterý.

Budete si procvičovat:

  1. Čtení a paměť
  2. Psaní a čtení
  3. Prostorovou orientaci a vnímání detailů
  4. Soustředěnost a pozornost
  5. Uvolňovací cviky ruky a kreslení forem
  6. Křížovky a doplňovačky k opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů. Toto je již náročnější úkol, můžete si vyzkoušet, kolik toho zvládnete.

Texty si vytiskněte a po jejich vypracování založte do desek. Až přijdeme opět do školy, tak mi je odevzdáte.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na vaše práce.

Martina Machačová, školní speciální pedagog

1. Čtení a paměť

2. Psaní a čtení

3. Prostorová orientace a vnímání detailů

4. Soustředěnost a pozornost

5. Uvolňovací cviky ruky a kreslení forem

6. Křížovky a doplňovačky k opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů