Přírodopis

  • Mgr. Zuzana Manová

 

  • Mgr. Marta Horáčková

rozcestník

Olympiáda z přírodopisu se letos uskuteční 19.12. (středa) během 5. a 6. vyučovací hodiny pro kategorii 8.-9. tříd a 14.12. (pátek) v tomtéž čase pro 6. a 7. třídy. Tématem je příjem a výdej látek. Studijní text můžete najít na https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11830-aktualni-rocnik/r-12159-studijni-materialy.