Dana Neškodná

 

Matematika 8.B

Leden-únor
 

Aritmetika:

  1. pololetní písemná práce
  2. výrazy s proměnnou – dosazování do výrazu
  3. Mnohočleny – sčítání, odčítání, násobení, dělení
  4. Rovnice

Geometrie:

1.Obsah a obvod kruhu

2. Výpočtová geometrie

3. Konstrukční úlohy

Doučování: ÚT – 12,45- 13,30

 

Matematika 9.B

Aritmetika:

  1. Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  2. Pololetní písemná práce
  3. Soustavy rovnic
  4. Slovní úlohy

Geometrie

1. Konstrukční úlohy

2. Goniometrické funkce

Doučování – ÚT – 13,40-14,25

Příprava na přijímací zkoušky – ÚT – 7,00-7,45

V rámci přípravy na zkoušky budou žáci dostávat každý úterý úkol na pondělí -tato příprava i úkoly jsou nad rámec výuky a její podmínkou je zájem a snaha dítěte. Nebudou-li žáci plnit úkoly, budou z této přípravy vyloučeni.