Matematika

vyučující: 

 

 • příprava na 3. týden (18.-22.1.2021) – distanční výuka:
 • 8.B – online hodiny v MS Teams v Po od 9:00, v Út od 10:00, ve St od 8:00 a ve Čt od 10:00

(A –  mnohočleny; G – kružnice, kruh)

+ online doučování dle potřeby v Út od 13:30

 • 9.B – online hodiny v MS Teams v Po od 8:00, v Út od 9:00, ve St od 11:00 a ve Čt od 11:00

(celý týden G – goniometrické funkce)

+ online příprava k přijímacím zkouškám v Po od 10:00 a v Pá od 8:00

+ online doučování dle potřeby ve St od 13:00

 

 • Ing. Eva Hroudová
  • 3. týden (18.1. – 22.1.2021) – distančně
  • (DÚ do pá 22.1.2021 v MS Teams)
  • 6.A – online hodiny v MS Teams (Po, Út, Pá) – A – Desetinná čísla – slovní úlohy
  •                                                                                      G – Konstrukce v osové souměrnosti
  • 7.B – online hodiny v MS Teams (Po, St, Čt) – A – Celá i racionální čísla
  •                                                                                    G – Rovnoběžníky – konstrukce
  • 7.C – online hodiny v MS Teams (Út, St, Pá) – A – Celá i racionální čísla
  •                                                                                    G – Rovnoběžníky – konstrukce

 

 • Mgr. Martin Johanna
 • 1. týden:
  • Výuka matematiky bude probíhat distančně pro 9.A i pro žáky 8.A
   • 8.A: Pythagorova věta v praxi, mocniny, trojúhelníky
   • 9.A: soustavy dvou lineárních rovnic + opakování rovnic
   • Seminář z matematiky: rovnice a lomené výrazy
 • 2. týden:
  • Výuka matematiky bude probíhat distančně pro 9.A i pro žáky 8.A
   • 8.A: mnohočleny, Pythagorova věta
   • 9.A: soustavy dvou lineárních rovnic, goniometrické funkce
   • Seminář z matematiky: soustavy rovnic