Fyzika 7. ročník

  • Mgr. Jan Linhart (7A)        email: jan-linhart@centrum.cz
  • Mgr. Radim Kalný (7B)      email: ucitelrk@seznam.cz

7.A     práce pro týden 5.4.-11.4.2021

– pro online výuku se připojte v pondělí 12.4.2021 a ve čtvrtek 15.4.2021 v 8:00 na teams ve správné skupině – fyzika 7A

– osobně se uvidíme na hodině v pondělí ??? ve čtvrtek ??? v 8:00 hodin.

– doučování : pondělí 12.4.2021 – 11:45 hodin na MS Teams

– doučování : středa 14.4.2021 – 11:00 hodin na MS Teams

– přihlašujte se pod svým příjmením nebo jeho částí, nechte si vypnutou kameru a mikrofon, ať výklad běží plynule, prosím. Děkuji.

tabulka účasti ve výuce a splněných úkolů:

1.pololetí: 7.A-F

2.pololetí: 7.A-F

test: viz.TEAMS nebo zde: LI – 009 ARCHIMEDŮV ZÁKON

Nová látka:

Mechanické vlastnosti plynů.

poznámky: VLASTNOSTI PLYNŮ, ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Probrané látky:

Potápění, vznášení se a plování stejnorodých a nestejnorodých těles.

poznámky: POTÁPĚNÍ, VZNÁŠENÍ SE A PLOVÁNÍ TĚLES V KAPALINÁCH

procvičování: Archimédův zákon 01 nebo je to i na teams

ARCHIMÉDŮV ZÁKON.

poznámky: ARCHIMÉDŮV ZÁKON

VÝPOČTY HYDROSTATICKÉ SÍLY, TLAKU A VZTLAKOVÉ SÍLY.

procvičování: Výpočet hydro – tlaku, síly, hloubky

Vztlaková síla.

poznámky: VZTLAKOVÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA TĚLESO V KAPALINĚ

HYDROSTATICKÝ TLAK.

poznámky: HYDROSTATICKÝ TLAK

ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU.

poznámky: ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

Užití Pascalova zákona – hydraulická zařízení.

poznámky: UŽITÍ PASCALOVA ZÁKONA V HYDRAULICKÉM ZAŘÍZENÍ

Co víme o kapalinách? Jak se přenáší tlak v kapalinách.

poznámky: MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

Třecí síla v každodenní praxi.

poznámky: VÝZNAM TŘECÍ SÍLY V KAŽDODENNÍ PRAXI

Třecí síla.

poznámky: TŘECÍ SÍLA

Tlak, tlaková síla v praxi.

poznámky: TLAK V PRAXI

Deformační účinky síly. Tlak, tlaková síla.

poznámky: DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY – TLAKOVÁ SÍLA

Kladky.

poznámky: KLADKY

úkoly na procvičování: kladka a páka

Rovnovážná poloha páky, užití páky.

poznámky: ROVNOVÁŽNÁ POLOHA PÁKY

Otáčivé účinky síly.

poznámky: OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY, PÁKA

Posuvné účinky síly.

poznámky: POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY, ZÁKON SÍLY

poznámky: ZÁKON SETRVAČNOSTI

poznámky: Zákon vzájemného působení dvou těles

Rovnováha sil.

poznámky: ROVNOVÁHA SIL, TĚŽIŠTĚ TĚLESA

úkoly na procvičení: Skládání sil různého směru 1

ÚKOL NA PROCVIČENÍ SKLÁDÁNÍ SIL RŮZNÉHO SMĚRU: http://jane111.chytrak.cz/F7/pracovni_listy/PL_11_skladani_sil_1.pdf -POUZE CVIČENÍ 15!!!

Skládání sil stejného směru, skládání sil opačného směru.

poznámky: SKLÁDÁNÍ DVOU SIL STEJNÉHO SMĚRU,OPAČNÉHO SMĚRU

úkoly na procvičení: Skládání sil stejného směru 

Gravitační síla, jednotky síly.

poznámky: JEDNOTKY SÍLY, GRAVITAČNÍ SÍLA

úkoly na procvičení: Procvičování gravitační síly

Síla.

poznámky: SÍLA A JEJÍ ZNÁZORNĚNÍ

úkoly na procvičení: Pracovní list – síla

Průměrná rychlost.

poznámkyPRŮMĚRNÁ RYCHLOST NEROVNOMĚRNÉHO POHYBU

úkoly na procvičení: 002 – výpočet průměrné rychlosti I 

Výpočet dráhy tělesa.

úkoly na procvičení: výpočet dráhy a rychlosti pohyb

 

7.B, 7.C

Online výuka:

7B – v  pondělí od 10:00

7C – ve středu  od 11:00

Nová látka na 15. týden (12. 4. – 16. 4.) – také na MS TEAMS

doc – T15 7R Atmosférický tlak, pdf – T15 7R Atmosférický tlak

Starší látka – také na MS TEAMS

pdf – T01 7R Tlak a tření

pdf – T02 7R Opakování – otáčivé účinky síly

pdf – T03 7R Opakování – Tlak a tlaková síla

pdf – T04 7R Opakování – za celé pololetí

pdf – T06 7R Vlastnosti kapalin + Pascalův zákon

pdf – T07 7R Hydraulická zařízení

pdf – T08 7R Hydraulický lis výpočty

pdf – T09 7R Účinky gravitační síly na kapalinu

pdf – T10 7R Hydrostatický tlak

pdf – T11 7R Vztlaková síla, doc – T11 7R Vztlaková síla

pdf – T12 7R Archimédův zákon

pdf – T13 7R Plavání těles

doc – T14 7R Opakování učiva tlak, pdf – T14 7R Opakování učiva tlak

Vypracovaný úkol pošlete na email do pátku do 18:00

soubor se nachází v MS TEAMS v ZADÁNÍ, je časově omezen, pozdější odevzdání není možné