Petra Čecháčková

Dějepis pro 6. – 9. ročník

Na tyto stránky budou vkládány materiály z dějepisu – například poznámky, podklady k písemným pracím, aj. Poznámky slouží zejména těm, kteří jsou nemocní, nebo z nějakého jiného důvodu chyběli na hodině.

 V každém případě ale platí, že si žáci poznámky vždy přepisují sami do sešitu (pakliže se výslovně nedohodneme jinak). I tím, že si poznámky přepíší, si totiž učivo lépe zafixují.