Dějepis 8. ročník

 • Zápis klíčových slov ze začátku hodiny a poznámky k učení jsou zde na webu školy a přes odkaz v Teams v týmu Dějepis 8. A, 8. B nebo 8. C.

Odkaz na poznámky k učení (pro zájemce)ke stažení

…………..

VLASTNORUČNÍ ZÁPISY klíčových slov Z HODIN:

(dopředu do sešitu – všichni)

 

———————

pro 8. B 20.10., pro 8. C 21.10., pro 8. A 22.10.:

Reformování monarchie

Místo klíčových slov slouží pracovní list – k vyzvednutí ve škole

——————–

pro 8. B i 8. C 18.10., pro 8. A 22.10.

Habsburská monarchie na přelomu 17./18. století

 • Josef I. (1705-1711)
 • Karel VI. (1711-1740)
  • pragmatická sankce (1713) (nástupnictví v ženské linii, nedělitelnost habsburských zemí)
 • Marie Terezie (1740-1780)
  • manžel František Štěpán Lotrinský,16 dětí
  • válka o dědictví rakouské (zejm. x Prusku), ztráta SLEZSKA
  • přestavba Pražského hradu

—————–

pro 8. B 13.10., pro 8. C 14.10., pro 8. A 15.10.:

Rusko za vlády Romanovců

 • vyšší šlechta (bojaři), nevolníci (mužici), obránci hranic (kozáci)
 • Petr I. Veliký (pobyt inkognito na Z)
  • reformy x samoděržaví a nevolnictví
  • porážka Švédů v severní válce (přístup k Baltskému moři), Petrohrad
 • Kateřina II. Veliká (1762-1796)
  • porážka Turků na Krymu (přístup k Černému moři), Sevastopol, Oděsa
   • Potěmkinovy vesnice

pozn. trojí dělení Polska (mezi Prusko, Rusko a Habsburky)

——————-

pro 8. B i 8. C 11.10., pro 8. A 13.10.:

Absolutní monarchie ve Francii

 • Ludvík XIV. Stát jsem já“, “král Slunce“, absolutista
  • merkantilismus (J.B.Colbert, podpora vývozu zboží), silná armáda, boje o území v Evropě, v zámoří
  • zrušen EDIKT NANTSKÝ
  • honosné sídlo Versailles
 • Ludvík XV., ztráta kolonií v Severní Americe
  • finanční zatížení pro neurozené, chudoba, bída

=> r. 1789 revoluce

———————————-

pro 8. B 6.10., pro 8. C 7.10., pro 8. A 8.10.:

Vznik USA

 

 • východní pobřeží USA = 13 anglických kolonií
 • protesty proti angl. králi,př. „bostonské pití čaje“ (1773)
 • boj amerických osad za nezávislost, Washington (velitel a 1. prezident USA)
  • „Prohlášení nezávislosti Spojených států amerických“ (4. července 1776)
  • porážka Anglie (1781)
 • ústava USA (1789), později s dodatky
  • moc: zákonodárná, výkonná a soudní
  • strany: demokratická a republikánská

+ kresba vlajky a PL (k vyzvednutí ve škole)

—————–

pro 8. B a 8. C 4.10., pro 8. A 6.10.:

Anglie

Místo klíčových slov slouží pracovní list (k vyzvednutí ve škole)

+ kresba vlajky

—————————

pro 8. B 29.9., pro 8.C 30.9., pro 8.A 1.10.:
Zápisy z této hodiny si žáci dopíší individuálně.

Barokní výtvarné umění a hudba

 • sochy (dramatická gesta, v pohybu, buclatí andělíčkové, zlacení, reliéfy…)
  • světec českého baroka: Jan Nepomucký (“jazyk”)
  • Ferdinand Maxmilián Brokoff (sochy na Karlově mostě), Matyáš Bernard Braun (“Braunův Betlém”)
 • v malířství práce se světlem a stínem (šerosvit), náb.motivy, nově krajinomalba, zátiší
  • Karel Škréta, Jan Kupecký, Petr Brandl, Václav Hollar, Petr Paul Rubens, Rembrandt van Rijn
 • hudba (chrámová, operní), Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi

—————————————

pro 8. B i 8. C 27.9., pro 8. A 29.9.
Zápisy z této hodiny si žáci dopíší individuálně

Barokní architektura v Čechách

 • významní stavitelé – Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Jan Blažej Santini-Aichel
 • významné barokní památky:
  • chrám sv. Mikuláše (Praha – Malá Strana), poutní kostel Lomec (u Netolic), kostel sv. Alžběty Portugalské Protivín, lázně Kuks
  • zámky Buchlovice, Vranov nad Dyjí, Jemniště… (divadlo v Českém Krumlově)
 • barokní gotika – kostel sv. Jana Nepomuckého (Žďár nad Sázavou), kostel Sedlec – Kutná Hora
 • selské baroko – Holašovice, Zbudov (rychtář Kubata) aj.

podcast k relikviáři sv. Maura: Akce starožitnost

———-

pro 8. B 22.9., pro 8. C 23.9., pro 8. A 24.8.:

Baroko

 • epocha 17./18. stol., protiklad renesance
 • peróla barocca (perla nepravidelného tvaru)
 • rané, vrcholné, pozdní baroko (rokoko)
 • strohé x dynamické; barokní gotika, selské baroko
 • architektura: složité půdorysy, křivky, zdobné prvky, ornamenty (př.akant, kartuše, mušle, rokaj…aj.), balustrády, frontony (nad okny), rozevlátost
 • chrámy, lorety, morové sloupy
 • zámky a paláce (Invalidovna, Versailles – Paříž, Zimní palác – Petrohrad)

—————————

pro 8. B i 8. C 20.9., pro 8. A 22.9.:

Osvícenství, věda a vzdělanost

 • osvícenství; rozum a vědecké poznání; ENCYKLOPEDIE (D. Diderot, J.d´Alembert, J.J.Rousseau, Voltaire )
  diskuse o svobodě a právech člověka
 • fyzikální poznatky, technická zařízení, zrod moderní vědy, vědecké společnosti, přírodovědné objevy (viz přehled) 
  • Newton: zákon gravitace, zrcadlový dalekohled 
  • B.Franklin, P.Diviš: bleskosvod 
  • Carl Linné: třídění rostlin 
  • Volta – elektrický článek (baterie) 
  • Fahrenheit, Celsius: nové stupnice teploty 
  • D.Papin: tlakový hrnec 
  • Torricelli: barometr  

 —————————————-

pro 8. B od 15.9., pro 8. C od 16.9., pro 8. A od 17.9.

České země za vlády Leopolda I. (1657-1705)

 • znevolňování poddaných, zvýšení robotní povinnosti na venkově, vysoké daně, rekatolizace (jezuité) => selská povstání
 • Leopold I., robotní patent (robota max. 3 dny v týdnu)
 • povstání Chodů => vůdce Jan Sladký Kozina (popraven)
 • habsburské války – s Turky, o dědictví španělské

——————–

pro 8. B i 8. C od 13.9., pro 8. A od 15.9.:

Evropané na venkově, v manufakturách a na moři

 • úbytek pracovních sil, financování armád, problémy hospodářství 17./18. stol. => nové výrobní postupy, př.:
  • střídavé hospodářství, merkantilismus (Fr.), zakládání manufaktur (rozptýlená a soustředěná) – v Čechách zejm. textilní a sklářské man.
 • rozvoj dopravy
 • společnost: nová vrstva = majetní měšťané

+ SP (8. B)/výlet

—————————

pro 8. B od 8.9., pro 8. C od 9.9., pro 8. A od 10.9.

Evropa po třicetileté válce

 • rekatolizace
 • nové velmoci: Francie, Anglie, Švédsko
 • úpadek: Svatá říše římská (rozdrobená) a Španělsko
 • PRUSKÝ STÁT (1701 královstvím)
  • MILITARIZAČNÍ STÁT, Fridrich II. Veliký 
 • tipy monarchií:
  • absolutistická, konstituční, osvícenská

————————

pro 8. A od 7.9., pro 8. B i 8. C od 6.9:

Dělení novověku

 • raný (cca konec 15. století – poč. 17. stol.)
 • vrcholný (17. – 18. století)
 • pozdní (konec 18. stol. – 1. sv.v.)
  • “dlouhé století”
 • začátek novověku:
  • většinou se udává r. 1492 (objevení Ameriky K. Kolumbem)
  • v Evropě také r. 1453 (pád Cařihradu)
  • u nás většinou r. 1526 (nástup Habsburků na český trůn)

+ časová osa (zakreslení)