Dějepis 6. ročník

 • Zápis klíčových slov ze začátku hodiny a poznámky k učení jsou zde na webu školy a přes odkaz i v Teams v týmu Dějepis 6. A nebo 6. B.

Odkaz na poznámky k učení (pro zájemce): ke stažení

…………..

VLASTNORUČNÍ ZÁPISY klíčových slov Z HODIN

(dopředu do sešitu – všichni):

 

Oznámení:

Obě třídy si zapíší zápisy na dobu bronzovou a železnou (s ohledem na mimořádné ředitelské volno) samy. 

Muzejní pracovní list + puzzle na keramickou nádobu si vyzvednou ti, kteří v pátek 22.10. chyběli, po návratu do školy, nebude-li řečeno jinak.

V sešitě tedy budou mít všichni zápisy klíčových slov doby bronzové a železné (viz níže) a teprve za to budou lepit pracovní list (izolepou) a vystříhané puzzle, ze kterých slepí obrázek keramické nádoby.

————

pro 6. B 15.10., pro 6. A 22.10.

Doba železná (750 př.n.l. – 0)

 • starší doba železná = halštat
 • mladší doba železná = latén (Keltové = Galové)
 • železo = tvrdší, pružnější a kujnější než bronz
 • společnost: náčelníci, bojovníci
 • stavba opevněných hradišť, dálkový obchod
 • nová řemesla = hutník, kovář, kolář
 • nález: „Býčí skála“ (bronzový býček)

—————————————

pro 6. B 15.10., pro 6. A 19.10.

Doba bronzová (2200 př.n.l. – 750 př.n.l.)

 • bronz = slitina mědi a cínu (poměr 9:1)
  • nástroje (srpy…), zbraně (dýky..), šperky, bronzové hřivny, depoty
 • řemesla: kovolijci, kovotepci aj.
 • dálkový obchod, jantarová stezka, život v kmenech, menší domy
 • kultury: podle nalezišť – (př. únětická kultura) x podle způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)

————————————————-

pro 6. B 13.10., pro 6. A 15.10.:

Konec doby kamenné

 • vznik zemědělství (obl. tzv. „úrodného půlměsíce“), usídlení u polí (vesnice)
  • pěstování plodin (záměrný výsev), vypalování lesů (žďáření), zdomácňování zvířat (domestikace)
 • tkalcovský stav, srp, později hák, plné kolo
 • různé kultury (lineární, šňůrová aj.)
  • náboženské objekty (megality, kromlech aj.)
 • první kovy, hl. měď – nástroje (sekyrky, dýky) a zbraně
 • dělení společnosti (řemeslníci, kněží apod.)
 • nález Ötzi

+ PL (k vyzvednutí ve škole)

————-

pro 6. A 12.10., pro 6. B 13.10.

Život člověka rozumného

 • pohřbívání mrtvých (poloha skrčence, s milodary)
 • náboženské představy, šaman
 • umělecké vyjádření:
  • jeskynní malby (Lascaux – Fr., Altamira – Šp.)
  • kresby a rytiny, venuše (sošky ve tvaru ženy)
   • Věstonická venuše
 • nálezy v Čechách: Pavlov, jeskyně Pekárna, Dolní Věstonice aj.

—————————————-

pro 6. A 5.10., pro 6. B 6.10.

Vývoj člověka  v paleolitu

Místo klíčových slov je pracovní list (k vyzvednutí ve škole).

——————-

pro 6. A 28.9., pro 6. B 29.9.:

Úvod do pravěku

 • názory na vznik člověka (dle kultur a náboženství, vědecké teorie – Ch. Darwin, Čech J. Flégr aj.)
 • antropologie
 • ze známých vývojových druhů člověka:
  • člověk zručný (homo habilis)
  • člověk dělný (homo ergaster)
  • člověk heidelberský (homo heidelbergensis)
  • člověk neandrtálský (homo neanderthalensis)
  • člověk rozumný (homo sapiens)

———————

pro 6. A 21.9., pro 6. B 22.9.:

opakování počítání století, opakování časové osy, propočet let při přechodu přes nulu:

776 př.n.l., dožil se 70 let; rok, kdy zemřel: ___________

510 př.n.l., dožil se 70 let; rok, kdy zemřel: ___________

476 n.l., dožil se 70 let; rok, kdy zemřel: ____________

863 n.l., dožil se 70 let; rok, kdy zemřel: _____________

44 př.n.l., dožil se 70 let; rok, kdy zemřel: _____________

+

Periodizace dějin

 • vývojová období Země (prahory až čtvrtohory)
 • dělení lidských dějin:
  • pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní dějiny
 • PRAVĚK
  • doba kamenná, doba bronzová, doba železná

pozn.: jednotlivá vymezení trvání doby kamenné, bronzové či železné slouží k lepší orientaci, ale učit se je nepotřebujeme. 

—————

pro 6. A i 6. B 17.9.

Století označuje dobu trvající sto let

příklad: 20. století = 1.1.1901 – 31.12.2000

Desetiletí:

LÉTA:
1961 = 60. léta 20. století
1829 = 20. léta 19. století
1530 = 30. léta 16. století

+PL k vyzvednutí ve škole

—————–

pro 6. A 14.9., pro 6. B 15.9.;

Čas, časová osa

 • k měření času = střídání dne a noci, ročních období aj.
 • ROK
 • letopočet, období před naším letopočtem (př. n. l.) a našeho letopočtu (n. l.)
  • rok NULA neexistuje, je to jen předěl mezi rokem 1 př.n.l. a rokem 1. n.l.
 • desetiletí, století (1-100 let, 101-200), tisíciletí
 • př. určení století:
  • 1326 př. n. l. = 14. století př. n. l.
  • 1596 n. l. = 16. století n. l.

————————

pro 6. A i 6. B od 10.9.:

Prameny o lidské minulosti

 • hmotné (v muzeu/depozitáři)
  • Prácheňské muzeum Písek, Památník Protivín
 • ARCHEOLOGIE
 • písemné, další prameny: obrazové, audiovizuální či tradiční (pověsti, písně…)
 • PREHISTORIE = bez písemných pramenů (česky pravěk)

———————–

pro 6. A od 7.9., pro 6. B od 8.9.

Úvod do dějepisu

 • dějiny (řec. historia), dějepis
 • „Historia magistra vitae” = „Historie je učitelka života“
  G. Santayana – „Kdo nezná minulost, je odsouzen ji opakovat.“

—————-

pro 6. A i 6. B od 3.9.:

Úvodní hodina

PL k vyzvednutí ve škole