Dějepis

9. A bude mít stejnou přípravu jako 9. B (viz složka Dějepis 9. B)

…..