Chemie 9.ročník

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/vyrobazeleza.html