Chemie 9.ročník

V případě nemoci si mohou studenti doplnit poznámky z webových stránek ( odkaz níže) po zjištění tématu probírané látky.

Poznámky Chemie 9

 

 

 

 

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/vyrobazeleza.html