Chemie 8. ročník

V případě nemoci si mohou studenti doplnit poznámky z webových stránek ( odkaz níže) po zjištění tématu probírané látky.

Poznámky Chemie 8

Vzduch – zápis, 8.B

 

 

Příklady k procvičení:

Zde je možnost procvičit si příklady na hmotnostní zlomek. Nejdříve vypočítej, potom zkontroluj, výsledky jsou kousek pod příklady.

Hmotnostní zlomek- výpočty

 

w(s) = m(s) : m   . 100   [%]

 

  1. Roztok obsahuje 15g chloridu sodného rozpuštěného ve 100g vody. Vypočítej hmotnostní zlomek chloridu sodného v jeho vodném roztoku.
  1. Jaký je hmotnostní zlomek kyseliny sírové v roztoku, který vznikl smíšením 10g kyseliny sírové a 50g vody?
  1. Vypočítejte hmotnost kyseliny octové, která je obsažena v 500g  8% octa.
  1. Jako náplň olověných akumulátorů se používá 32% kyselina sírová. Vypočítejte hmotnost kyseliny sírové ve 200g roztoku.
  1. Jakou hmotnost chloridu sodného a jakou hmotnost vody je třeba použít k přípravě 250g  20% roztoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Roztok obsahuje 15g chloridu sodného rozpuštěného ve 100g vody. Vypočítej hmotnostní zlomek chloridu sodného v jeho vodném roztoku.

m(s) = 15g

m = 15g + 100g = 150g

w(s) = ? (%)

w(s) =  m(s) : m

w(s) = 15 : 150

w(s) = 0,13 . 100

w(s) = 13%

Hmotnostní zlomek NaCl je 13 %.

 

  1. Jaký je hmotnostní zlomek kyseliny sírové v roztoku, který vznikl smíšením 10g kyseliny sírové a 50g vody?

m(s) = 10g

m = 10g + 50g = 60g

w(s) = ? (%)

w(s) = m(s) : m

w(s) = 10 : 60

w(s) = 0,166 . 100

w(s) = 17 %

Hmotnostní zlomek kyseliny sírové je přibližně 17%.

 

  1. Vypočítejte hmotnost kyseliny octové, která je obsažena v 500g 8% octa.

m = 500g

w(s) = 8% : 100 = 0,08

m(s) = ? (g)

m(s) = w(s) . m

m(s) = 0,08 . 500

m(s) = 40g

Hmotnost kyseliny octové je 40g.

 

 

  1. Jako náplň olověných akumulátorů se používá 32% kyselina sírová. Vypočítejte hmotnost kyseliny sírové ve 200g roztoku.

m = 200g

w(s) = 32% : 100 = 0,32

m(s) = ? (g)

m(s) = w(s) . m

m(s) = 0,32 . 200

m(s) = 64g

 

Hmotnost kyseliny sírové v roztoku je 64g.

 

 

  1. Jakou hmotnost chloridu sodného a jakou hmotnost vody je třeba použít k přípravě 250g 20% roztoku.

 

m = 250g

w(s) = 20% : 100 = 0,2

m(s) = ? (g)

m(s) = w(s) . m

m(s) = 0,2 . 250

m(s) = 50g

 

Hmotnost chloridu sodného v roztoku je 50g. Hmotnost rozpouštědla je 200g.