Chemie 8. ročník

Týden od  12.4. – 16.4. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • při online hodinách kvíz  – PRVKY, PSP, MOLEKULA, SLOUČENINA, IONTY
 • téma: chemické reakce + zákon zachování hmotnosti – video pokus (Zákon zachování hmotnosti – pokus – video )

 

Týden od  6.4. – 9.4. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • Téma hodiny: Ionty+ iontové sloučeniny + iontové rovnice – UČEBNICE  a PSP na online hodinu!
 • úkol v zadání : ionty

Dá - ionty

Týden od  29.3. – 31.3. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, 8.A – hodina odpadá /bude místo hodiny v zadání PL
 • na dopracování neodevzdaných prací – N = nehodhnoceno/neodevzdáno – budete mít velikonoční prázdniny, vložím znovu do zadání..
 • téma: chemické sloučeniny – poznámky napíšeme při online, 8.A si opíše poznámky ze str. 35 (Chemické sloučeniny a chemický vzorec = vše co je MODRÉ !!!)

 

Týden od  22.3. – 26.3. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • tento týden pokračujeme s tématem chemická vazba – ELEKTRONEGATIVITA
  • při hodině bude do chatu malý test na značky prvků – H až Ar
  • poznámky dopíšeme při hodině
   • Opět KONTROLA sešitů – při online hodině !!!
 • dopište si další prvky z tabulky do sešitu (vyhledej v PSP) – zde  Prvky 8.AB 3.díl

 

Týden od  15.3. – 19.3. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • Ahoj všichni, tento týden si malinko odpočineme, žádný kvíz, jen v zadání bude několik otázek na upevnění látky z online hodiny
 • Zopakujeme si periodickou tabulku a povíme si co je CHEMICKÁ VAZBA /MOLEKULA /CHEMICKÁ SLOUČENINA :-)
 • Poznámky si napíšeme při hodině, připravte si sešit a učebnici
  • Opět KONTROLA sešitů – při online hodině !!!

Molekula

 

Týden od  8.3. – 12.3. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • tento týden kvíz – chemický prvek/ chem.značky/ údaje z PSP(periodické tabulky) – po online hodině!
 • Zde poznámky k tisku/opis: Poznámky – PSP periodická soustava prvků
 • Do slepé periodické tabulky (PSP) napiš značky všech prvků, které již znáš značkou – vytiskni(nejlépe)- nebo doplň v PC Slepá PSP
 • Při online hodině – NAMÁTKOVÁ KONTROLA SEŠITŮ !!! – zkontroluj sešit

 

Týden od  1.3. – 5.3. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • na online hodinu si vytiskněte pracovní list PL, budeme společně opakovat zde odkaz  PL chemický prvek (můžete vytisknout 2 strany na jednu A4, půjde lépe vložit do sešitu)
 • zde je k prohlédnutí prezentace k PSP (periodické soustavě prvků) PSP (periodická soustava prvků)ppt
 • video pro zájemce Periodická soustava prvků
  • speciální úkol za malou jedničku, co je to za prvek na fotce? Jaký je NÁZEV, PROTONOVÉ ČÍSLO, RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST?? Prvních pět, kteří odpoví do chatu (všechny tři informace), získávají 1. :-)

Prvek

 

Týden od  22.2. – 26.2. 2021

 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
 • opakujeme co je to PRVEK, učíme se názvy a značky, na hodinu připravte tabulku prvků a sešit :-)
 • v jednoduchém kvízu (v zadání) zopakujeme ATOM a PRVKY
 • za domácí úkol bude vytvořit si kartičky s názvy a značkami chemických prvků (PEXESO), více info při hodině

Týden od  15.2. – 19.2. 2021

 • Ahoj, tento týden budeme pracovat klasicky online a také s učebnicí, zopakujeme co je atom a jeho částice.
 • v úterý  8.B – od 9hod, a ve čtvrtek 8.A – od 9 hodin – online hodiny
  • povinný úkol – do školního sešitu vypracuj poznámky z učebnice ze str.32 – (zaměř se na modře zvýrazněný text, pojmy tučné, tabulku  “ZNAČKY A NÁZVY NĚKTERÝCH CHEMICKÝCH PRVKŮ” – neeeee! – budeme si psát prvky postupně
  • po online hodině krátký kvíz na ATOM :-)