Český jazyk 9. A

  • Zápisy z hodin jsou přístupné přes odkaz v Teams v jednotlivých kanálech.

MLUVNICE:

Téma: Výslovnost a pravopis slov přejatých

 

————–

LITERATURA:

Téma: J. Otčenášek, A. Lustig

 

MČČ:

  • Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma – posunuto na 5.11.2021
  • Josef Škvorecký – 2 povídky (Hříchy pro pátera Knoxxe, Smutek poručíka Borůvky) – 11.2.2022
    • rozpis povídek bude upřesněn
  • český/světový autor – publikace po roce 1945 (do roku 1989) – 6.5.2022

+

KNIHA K PŘEČTENÍ A ZÁPISU DO KD: leden/červen
DOPORUČENÁ ČETBA 9. ROČNÍK (a 15+): viz Teams Čj 9/Literatura

 

MČČ: OTČENÁŠEK J.- Romeo, Julie a tma

—————–

SLOH:

Téma: Příprava na slohovou práci (1. slohová práce – vypravování)

odloženo na 8.11.