Občanská výchova

6.ROČNÍK

do 10.března:

 • Otázky učebnice str.66 opište a odpovězte. K odpovědím můžete použít učebnici OV.
 • Písemné odpovědi pošlete emailem na adresu: zavork.nj@seznam.cz

——————

7.ROČNÍK

do 1.března:

 • Stručně odpovězte na otázky – učebnice str.34 !!! VYNECHTE otázku č.5
 • K odpovědím použijte učebnici OV. Písemné odpovědi pošlete emailem.

do 1.dubna:

 • Stručně odpovězte na otázky:
  1 – Jaký typ krajiny se nachází v podnebném pásu,ve kterém leží naše republika? Co je tajga,savana?
  2 – Nachází se na území ČR prales? Znáte nějaký?
  3 – Co znamená zkratka CHKO ( 5 příkladů ) a NP? Vyjmenuj všechny NP na území ČR.
  4 – Vyjmenuj některé příčiny znečištění ovzduší, vod a půdy?
  5 – Co je ekologie?
  6 – Jak se jmenuje nejznámější mezinárodní organizace bojující o záchranu přírodního bohatství Země?

K odpovědím můžete použít učebnici OV. Písemné odpovědi pošlete emailem: zavork.nj @seznam.cz

—————————

8.ROČNÍK

do 26.března:

 • Toto pololetí máte se mnou VOLBU POVOLÁNÍ
 • Ve škole bychom dělali různé testy o vaší osobnosti – tzv. sebepoznání.
 • Úkol na březen:
 • Napište mi 2 střední školy na které by jste chtěli po ZŠ jít a 2 povolání, které by jste chtěli v budoucnosti vykonávat
 • O každém svém povolání napište alespoň 10 vět.  Velikost písma 14. Můžete zpracovat i formou prezentace.
 • Písemné odpovědi pošlete emailem na adresu: ucitelrk@seznam.cz

——————

9.ROČNÍK

do 25.března:

 • Vyberte si jedno ze tří největších světových náboženství ( křesťanství, judaismus, islám ) a vypracujte referát na A4.
  • vznik náboženství, rozšíření ve světě, hlavní myšlenky, náboženské tradice ( zvyky, náboženské svátky, symbolika, v co věří stoupenci jednotlivých náboženství……….)
  • Max. velikost písma 12. Můžete téma zpracovat i formou prezentace.
 • zaslat na email: zavork.nj@seznam.cz

 

6. B: 

 • veškeré informace a zadání prostřednictvím Teams

 

7. C:

 • veškeré informace a zadání prostřednictvím Teams